Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ungdomstjänst och Ungdomsvård

Våra ungdomsbehandlare arbetar med Ungdomstjänst och Ungdomsvård för ungdomar 15–18 år som har dömts av domstol.

Ungdomstjänst och Ungdomsvård

Förutom frivilligt Råd & Stöd och Medling arbetar ungdomsbehandlarna med Ungdomstjänst och Ungdomsvård för ungdomar 15–18 år som har dömts av domstol. Detta görs på uppdrag av socialtjänsten.

Ungdomstjänst

En ungdom mellan 15–18 år som har begått brott kan bli dömd i domstol till att genomföra ungdomstjänst. Ungdomstjänst kan vara mellan 15-150 timmar.

Ungdomstjänst innebär att den unge ska erbjudas en placering på en arbetsplats och utföra arbetsuppgifter som bedöms lämpliga. Första steget är att göra en kartläggning tillsammans med den unge för att kunna erbjuda en så bra placerings som möjligt. Det är också viktigt att säkerställa att den unge ska kunna klara av att utföra sin ungdomstjänst. De timmar som kartläggningen tar (ca 5), dras av ifrån de timmar som den unge ska arbeta. Hänsyn tas till allergier och annat som kan påverka placeringen.

En ungdomstjänst ska inte inkräkta på skoltiden, utan kunna gå att genomföra under annan tid. På arbetsplatsen ska den unge tilldelas en handledare som handleder ungdomen i de arbetsuppgifter som ska utföras. Handledaren blir en kontaktperson gentemot föräldrar och ungdomsbehandlare. Tillsammans lägger vi upp en plan för att genomföra de timmar som den unge är dömd till. Om ungdomen fullföljer sin ungdomstjänst på ett bra sätt avslutas insatsen och ungdomen får ett praktikintyg. Om ungdomen missköter sig så kan det bli en återrapportering till åklagaren som då kan yrka på en ny påföljd för den unge.

Ungdomsvård

En ungdom mellan 15–18 år som har begått ett brott kan också bli dömd till det som kallas Ungdomsvård. Tiden för Ungdomsvård kan variera.

Syftet med Ungdomsvård är främst att den unge ska erbjudas vård och behandling som leder till att hen inte begår nya brott. Tillsammans med vårdnadshavare, ungdomen själv och en socialsekreterare utformas en individuell vårdplan. En viktigt del är att kartlägga hur den unge har det inom olika områden och att samtala om synen på brott och kriminalitet. Ungdomsbehandlarna erbjuder besök inom verksamheter som kan vara lärorika för den unge. Det kan exempelvis vara polis, kronofogden, vårdpersonal, ungdomssamordnare mfl. Ett genomgående inslag är motiverande samtal.

Även en ungdom under 15 år som begått ett brott kan erbjudas ungdomsvårdsinsatser.

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor om Ungdomstjänst och Ungdomsvård!

Sidan uppdaterades: