Lämna sidan
Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mottagningen Alternativ Till Våld

Händer det att du tänker att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du håller på att tappa kontrollen? Ta din oro på allvar. Kontakta oss på mottagningen Alternativ Till Våld, ATV Nacka!

Kontakta oss

ATV-mottagning Nacka
Adress: Curanten, Smedjegatan 18, plan 5, i Sickla
Epost: atv@nacka.se
Telefon: 08-718 76 32

Familjemottagningen i Nacka
Adress: Curanten, Smedjegatan 18, plan 5, i Sickla
E-post: familjemottagningen@nacka.se
Telefon: 08-718 91 11

Stöd och behandling för alternativ till våld

Det finns stöd för dig att få som har problem med aggressivitet; som har slagit, hotat eller på annat sätt kränkt, skrämt eller skadat din partner, dina barn eller någon annan person. Du har kanske själv blivit oroad och skrämd av ditt beteende och är rädd för att det som hänt kan komma att upprepas. Du kanske tycker att det är din partner som provocerar dig till att vara våldsam. Du kanske har en stark press på dig att förändra ditt beteende.

Mottagningen Alternativ Till Våld, ATV Nacka, kan ge dig som använder våld stöd och hjälp att ta ansvar och bryta ett destruktiva beteende.

Mottagningen Alternativ till våld

Att förändra ett våldsamt beteende kan vara svårt. Du som är vuxen och använder våld mot någon i din närhet kan få stöd och/eller behandling i att ta ansvar och bryta ett destruktiva beteende.

Mottagningen Alternativ Till Våld kan erbjuda:

  • Sätt att hantera konflikter utan aggressivitet, hot och våld.
  • Möjlighet att prata om de känslor och tankar som föregår våldet.
  • Andra sätt att agera utan att bete dig hotfullt eller våldsamt.
  • Stöd i föräldrarollen och att möta barnens behov.

När det finns barn som bor i familjen och det förekommer våld samarbetar vi med socialtjänstens barn- och ungdomsenhet så att också barnet får stöd och hjälp.

Vår mottagning vänder sig till dig som bor i Nacka och Värmdö. Vi har träffat många i din situation och vi vet att förändring är möjlig. Är du osäker om Alternativ Till Våld, ATV Nacka, är något för dig kan du alltid ringa och rådgöra. Du kan då vara anonym!

Mottagningen Alternativ Till Våld är en integrerad del av norska ATV. Läs mer om ATV.

Sidan uppdaterades: