Lämna sidan
Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Välj att sluta-linjen

Våld i nära relationer befaras öka när familjer isoleras tillsammans för att minska smittspridningen av Corona. Välj att sluta-linjen utökar därför sina öppettider.

Välj att sluta-linjen utökar sina öppettider

Våld i nära relationer befaras öka när familjer isoleras tillsammans för att minska smittspridningen av Corona. Med anledning av detta utökas öppettiderna till telefonlinjen Välj att sluta, som riktar sig till våldsutövare. Från och med måndag den 23 mars kommer telefonlinjen hålla kvällsöppet på både måndagar och onsdagar.

Välj att sluta-linjen: 020-555-666

Välj att sluta är en telefonlinje för den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Här finns möjligheten att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Den som ringer får stöd och råd i situationen och hjälp till vidare behandling för den som vill och behöver.

Har du kontakt med personer du misstänker utövar våld? Be dem ringa Välj att sluta på 020-555-666.

Läs mer om Välj att sluta-linjen

Sidan uppdaterades: