Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Barn och elevhälsan

Om Barn och elevhälsans uppdrag

Hälsofrämjande och förebyggande

Vår roll är att i samarbete med annan personal inom förskola, grundskola och gymnasium främja elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Med utgångspunkt i nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 ska barn- och elevhälsan verka främst hälsofrämjande och förebyggande. Utgångspunkt är förskolans/skolans ansvar att skapa en god lärandemiljö för alla barn och elever.

Barn och elevhälsan består av skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer, logopeder, specialpedagoger och tal-, hörsel- samt hälso-/motorikpedagog.

Våra unika kompetenser kompletterar pedagogernas kunskaper. Vi ska arbeta förebyggande och främja samspel, relationer och kommunikation- både mellan individer, mellan grupper inom förskolan/skolan samt med andra verksamheter.

Central barn- och elevhälsoplan för Nackas kommunala skolor och förskolor
Den centrala elevhälsoplanen är en gemensam plattform och ett stöd för förskolechefer, rektorer och medarbetare i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Här kan du ta del av den centrala barn- och elevhälsoplanen (PDF-dokument, 1,5 MB)

Sidan uppdaterades: