Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Barn och elevhälsan

Skolsköterskor och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats - EMI

Kontakt

Christina Leach

Enhetschef bi

Amelie Karlberg Hedström

Skolläkare

Barn och elevhälsans medicinska insatser - EMI

Elevhälsans medicinska insatser tar över efter barnhälsovården (BVC) när ditt barn börjar skolan. Skolläkare och skolsköterska och har tystnadsplikt som alla inom hälso- och sjukvården.

Elevhälsans medicinska insatser är förebyggande. Vi följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil från det att de börjar i förskoleklassen till dess att de tar studenten.

Basprogram
Alla elever i skolan erbjuds hälsobesök, hälsoundersökningar och vaccinationer.

Hälsobesöken (PDF-dokument, 57 kB)
MOTTAGNINGSVERKSAMHET
Skolsköterskorna har regelbundna mottagningar för enklare sjukvård, rådgivning och samtal.
Kontakt och tidsbeställning med skolläkaren sker i första hand genom skolsköterskan.

Samarbete
Vi samarbetar med skolans pedagogiska personal liksom med övrig elevvårdspersonal som skolkurator, skolpsykolog och studie-/yrkesvägledare. Vi samverkar också med annan hälso-och sjukvårdverksamhet. Skolläkarna har det medicinska ansvaret inom skolhälsovården.

Vår kompetens
Skolsköterskorna är sjuksköterskor med vidareutbildning inom barn- och ungdom- eller öppen hälso-och sjukvård.
Skolläkarna är specialistutbildade barnläkare, distriktsläkare eller skolläkare

GDPR Den 25/5-18 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft och ersatte den tidigare personuppgiftslagen. I länken nedan finner du information om Barn och elevhälsans medicinska insats hanterar personuppgifter.

Sidan uppdaterades: