Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Psykologer i förskola och skola

Vi är legitimerade psykologer och specialister inom området psykologi. En psykolog utför sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövade erfarenheter och under eget yrkesansvar. Vi använder flera olika psykologiska behandlingsmetoder.

Samtalet är psykologens viktigaste verktyg i allt stödjande arbete, också när det gäller utredning och behandling.

Psykolog

Psykologen bidrar med kunskap om psykisk hälsa och ohälsa samt lärande och utveckling. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå. Exempel på insatser skolpsykologen kan erbjuda är:

  • Handledning, konsultation, kurser och föreläsningar riktade till personal
  • Samtal enskilt eller i grupp med elever i syfte att främja psykisk hälsa. Exempelvis samtal om stress, känslor och kamratrelationer
  • Samverkan med övriga elevhälsan, vårdnadshavare och externa samverkansaktörer kring enskilda elever eller grupper
  • Vårdhänvisning och rådgivning till vårdnadshavare
  • Kartläggning och utredning av enskilda elever samt diagnosticering av intellektuell funktionsnedsättning.

Förskolepsykologen erbjuder handledning, konsultation, kurser och föreläsningar riktade till personal inom förskolan.

Läs mer om skolpsykologens arbete (PDF-dokument, 146 kB)

Sidan uppdaterades: