Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Psykologer i förskola och skola

Vi är legitimerade psykologer och specialister inom området psykologi. En psykolog utför sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövade erfarenheter och under eget yrkesansvar. Vi använder flera olika psykologiska behandlingsmetoder.

Samtalet är psykologens viktigaste verktyg i allt stödjande arbete, också när det gäller utredning och behandling.

Psykologen

  • Handleder och ger konsultation. I kartläggande och stödjande samtal med pedagogerna bidrar psykologen med specialistkunskaper.
  • Har en helhetssyn på barnet med dess förutsättningar, livssituation och andra faktorer i förskolan/skolan som gynnar barnets utveckling och förmågan att nå de pedagogiska målen i skolan.
  • Utreder och bedömer barn för att förtydliga elevens behov i skolan. Den psykologiska utredningen berör barnets kognitiva och sociala utveckling samt den arbetsmiljö som barnet vistas i. Utredningen åtföljs alltid av en samplanering med föräldrar och berörd personal för att omsätta bedömningen i pedagogiska åtgärder.
  • Behandlar skolrelaterade problem genom stödsamtal med elever och föräldrar, krisstöd och konfliktlösning enskilt eller i grupp på alla nivåer och samrådsmöten med barnets nätverk av vuxna personer.

Kärnan i psykologens verksamhet är barnet, dess utveckling, behov och lärande, genom att erbjuda ökad kunskap, hopp och utvecklingsmöjligheter.

Läs mer om skolpsykologens arbete (PDF-dokument, 152 kB)

Sidan uppdaterades: