Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Skolkuratorer

Målet med skolkuratorns arbete är att elever når kunskapskraven och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.

Skolkuratorn kan ge råd och stöd till elev och föräldrar vid svårigheter i den sociala situationen i och utanför skolan, till exempel vid svårigheter i familjesituationen, missbruk, kris eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Skolkuratorn kan du även vända dig till i frågor som rör kamratsvårigheter, kränkande behandling och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan.

Skolkurator samverkar med, och kan informera om, övriga stödinstanser i samhället.

Läs mer om skolkurators arbete.pdf (PDF-dokument, 143 kB)

Sidan uppdaterades: