Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kurator

KONTAKT

Profilbild saknas

Maria Malmgren

Kurator

Skolkuratorer

Målet med skolkuratorns arbete är att elever når kunskapskraven och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.
Skolkuratorn kan ge råd och stöd till elev och föräldrar vid svårigheter i den sociala situationen i och utanför skolan, till exempel vid svårigheter i familjesituationen, missbruk, kris eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.
Skolkuratorn kan du även vända dig till i frågor som rör kamratsvårigheter, kränkande behandling och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan.
Skolkurator samverkar med, och kan informera om, övriga stödinstanser i samhället.

Skolkurators arbete.pdf (PDF-dokument, 129 kB)

Sidan uppdaterades: