Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolkuratorer

Målet med skolkuratorns arbete är att elever når kunskapskraven och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.

Skolkuratorn kan ge råd och stöd till elev och föräldrar vid svårigheter i den sociala situationen i och utanför skolan, till exempel vid svårigheter i familjesituationen, missbruk, kris eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Skolkuratorn kan du även vända dig till i frågor som rör kamratsvårigheter, kränkande behandling och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan.

Skolkurator samverkar med, och kan informera om, övriga stödinstanser i samhället.

Läs mer om skolkurators arbete.pdf (PDF-dokument, 143 kB)

Sidan uppdaterades: