Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kurser och föreläsningar våren 2024

Här har vi samlat Barn- och elevhälsans utbildningar. Samtliga föreläsningar och kurser går även att boka till ett arbetslag, en årskurs, eller en hel förskola eller skola.
  • Klicka på respektive utbildnings rubrik för att läsa mer och anmäla dig.
  • Innan du anmäler dig behöver du få ett godkännande från din närmaste chef.
  • När anmälningstiden har gått ut fungerar inte länkarna längre.

Skräddarsydda utbildningar

Vi erbjuder även skräddarsydda föreläsningar och kurser utifrån era individuella behov. Beställning görs via Barn- och elevhälsans uppdragsansökan, se "Ansöka om insats", på den här sidan.

Datum

Utbildning

Målgrupp

Fyra tillfällen:

12/2, 19/2, 4/3, 18/3
Tid: 15.00-16.30

Anmälan senast: 2 feb

Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 1

Innehåll, bl.a: Grunderna i TAKK, basordförråd, metodik och användningsområden.

Denna utbildning går även att beställa, kontakta Karin Källström, specialpedagog, inriktning tal, språk, kommunikation, hörsel/dövhet.

Förskolepersonal. (Anpassade skolan kan beställa kursen.)

Fyra tillfällen:

8/4, 22/4, 6/5, 20/5
Tid: 15.00-16.30

Anmälan senast: 28 mars

Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 2

Innehåll: för dig som behärskar tecken för en del ord men vill fördjupa din kunskap.

Denna utbildning går även att beställa, kontakta Karin Källström, specialpedagog, inriktning tal, språk, kommunikation, hörsel/dövhet.

Förskolepersonal. (Anpassade skolan kan beställa kursen.)

Fem tillfällen:

14/2, 21/2, 13/3, 27/3, 24/4

Anmälan senast: 7 feb

Kurs: Före Bornholm - att arbeta språk-, läs- och skrivförberedande med förskolebarn

Innehåll, bl.a: Språkutveckling och tidig språkstimulans, språklig medvetenhet och läsning, högläsning och (text)samtal, språk-, skriftspråkvänlig och kommunikativ miljö.

Denna utbildning går även att beställa, kontakta Catharina Alvin, leg. logoped.

Nackas kommunala förskolor.

Fyra tillfällen digitalt:

21/3, 18/4, 2/5, 16/5

Kurs: Så kan du bidra till trygghet och studiero

Innehåll, bl.a: Skolans uppdrag, elevers rätt till undervisning och lärande, elevers olika behov och förutsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan, relationer till elever och om den professionella rollen, bemötande och att förebygga konflikter, betydelsen av samarbete och ansvar och befogenheter.

Denna utbildning går även att beställa, kontakta Loredana Ciambriello, specialpedagog.

Elevassistenter, elevcoach, resurspersonal och skolmentor

Beställningsbar utbildning, omfattar två tillfällen.

Föreläsning: Språkstörning och matematik.

Hur kan undervisningen utvecklas för elever med språklig sårbarhet i grundskola och gymnasium? Steg 1-2.

Innehåll, bl.a: Vad språkstörning och språklig sårbarhet innebär samt dess konsekvenser, vad som är utmanade i matematik för elever med språkstörning, pedagogiska strategier som stöttar lärandet och utvecklingen.

Beställning: Utbildningen ges till arbetslag, hel eller del av skola. Kan utformas utefter aktuella case. Datum och upplägg bokas i samråd med Loredana Ciambriello, specialpedagog.

Pedagoger i grundskola F-9 och gymnasiet.

Beställningsbar utbildning

Föreläsning: Autism och ADHD i skolan

Vad diagnoserna innebär och vad man kan tänka på när man möter eleverna.

Mer information och bokning: Nanna Alroth, skolpsykolog nanna.alroth@nacka.se

Beställningsbar utbildning

Föreläsning: Lågaffektivt bemötande

Ett förhållningssätt för att bättre hantera krävande elever.

Mer information och bokning: Nanna Alroth, skolpsykolog nanna.alroth@nacka.se

Beställningsbar utbildning

Föreläsning: Det är något fel på mig!

Om ångest och depression hos barn och ungdomar.

Mer information och bokning: Nanna Alroth, skolpsykolog nanna.alroth@nacka.se

Beställningsbar utbildning

Föreläsning: Livet på Level Easy

Särskilt högt begåvade elever – hur identifierar och stöttar vi dem?

Mer information och bokning: Nanna Alroth, skolpsykolog nanna.alroth@nacka.se

Beställningsbar utbildning

Föreläsning: I gråzonen

Om elever med låg teoretisk begåvning.

Mer information och bokning: Nanna Alroth, skolpsykolog nanna.alroth@nacka.se

Sidan uppdaterades: