Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Boo gårds skola

Trygghet, trivsel och arbetsro

Vi arbetar systematiskt och medvetet med trygghet och arbetsro för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och trivsel. Vi har flera gemensamma aktiviter och traditioner för hela skolan som skapar en fin vi-känlsa och stolthet för Boo Gårds skola. Våra äldre elever faddrar vår yngre elever och det ger både fina möten och ett fin gemenskap mellan årskurserna.

Vi ser ett nära samarbete mellan skola och vårdnadshavre som en framgångsfaktor för att våra elever ska lära sig så mycket som möjligt och vara trygga.

Boo Gårds skolas trygghetsteam består av pedagoger och skolkurator. Trygghetsteamet arbetar förebyggande och främjande för att alla elever. Målet med trygghetsteamets arbete är att skapa trivsel, trygghet och arbetsro. Vi arbetar aktivt för att skapa ett bra klimat på skolan. I årskurs 4—9 arbetar vi med trygghetsvärdar. Varje klass väljer sin egen trygghetsvärdar som utbildas och deltar på regelbundna trygghetsmöten.

Sidan uppdaterades: