Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Boo gårds skola

Mål och kvalitet

Vårt viktigaste uppdrag är att ge eleverna goda kunskaper för ett fortsatt lärande. För att kunna genomföra det uppdraget ser vi till individens behov samtidigt som vi arbetar med gruppen.

Gemensamma värderingar

Vårt arbete grundas på att alla elever:

  • Får goda kunskaper och redskap för ett livslångt lärande.
  • Ska känna sig trygga.
  • Utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära.
  • Får en stark självkänsla genom stöd och uppmuntran.
  • Känner att personalen arbetar för ett gott kamratskap och mot mobbning.

    All undervisning utgår från målen i de nationella kursplanerna. Vi arbetar för att eleverna ska kunna utnyttja den nya tekniken i lärprocessen. Lärarna använder IT som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen och i varje klassrum finns projektorer och datorer som pedagoger och elever använder i verksamheten.

Vårt mål är att eleverna ska se helheter och få sammanhang i sitt lärande. Därför strävar vi efter att integrera ämnena så mycket som möjligt. Vi blickar mot framtiden med bibehållna traditioner.

En klasslärare är ansvarig för klassen och i åk 1-3 är 1-2 fritidspersonal knutna till klassen, i åk 4-6 är 1 fritidspersonal knuten till varje årskurs. Vi har också ämneslärare som undervisar eleverna i musik och idrott från åk 1, slöjd från åk 3 samt bild från åk 3.

Sidan uppdaterades: