Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Boo gårds skola

Mål och kvalitet

Vårt viktigaste uppdrag är att ge eleverna goda kunskaper för ett fortsatt lärande. För att kunna genomföra det uppdraget ser vi till individens behov samtidigt som vi arbetar med gruppen.

Gemensamma värderingar

Vårt arbete grundas på att alla elever:

  • Får goda kunskaper och redskap för ett livslångt lärande.
  • Ska känna sig trygga.
  • Utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära.
  • Får en stark självkänsla genom stöd och uppmuntran.
  • Känner att personalen arbetar för ett gott kamratskap och mot mobbning.

    All undervisning utgår från målen i läroplan LGR22. För att eleverna ska nå långt som möjligt i sin kunskapsutveckling sker ett fortlöpande arbete med att finna de bästa pedagagogiska redskapen för varje elev.

Vårt mål är att eleverna ska se helheter och få sammanhang i sitt lärande. Vi blickar mot framtiden med bibehållna traditioner.

Sidan uppdaterades: