Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolan har en väl utbyggd elevhälsa med specialpedagoger, speciallärare, skolkurator, skolpsykolog och skolsköterska med övergripande ansvar för skolans elevhälsa. Det finns också möjlighet att träffa skolläkare.

Elevhälsan har en central roll i Boo Gårds skolas arbete. Målsättningen för elevhälsan är att vi tillsammans inom skolan, i ord och handling, skapar förutsättningar för att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas positivt efter egna förutsättningar och behov. Detta såväl kognitivt som fysiskt, psykiskt och socialt. Det är allas ansvar att vara uppmärksam på att elever mår bra och inte far illa.

Elevens utveckling i skolan är beroende av samspelet mellan lärare, vårdnadshavare, andra vuxna och kamrater. Vi strävar mot att möta varje elev utifrån hans/hennes förutsättningar och behov i det dagliga skolarbetet.

Övergripande specialpedagog
Therese Eldebrandt
Tel 070-431 81 23
Speciallärare
Catarina Strömberg
Tel 070-431 81 22
Speciallärare
Christina Tordhag
Skolkurator
Jessica Wahlberg
Tel 070-431 88 39
Skolpsykolog
Nanna Alroth
Tel 070-431 87 41

Skolsköterska
Maria Molin
Tel 08-718 85 37

Skolsköterska
Emma Björkman
Tel 08-718 90 09

Vi är med i Trygghetsteamet:

Ulrika Hjertzell, Frida Carnelid, Åsa Sörman, Nina Rolén, Linnéa Jansson, Jessica Wahlberg.

Sidan uppdaterades: