Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om Boo Gårds skola

Boo Gårds skola är en kommunal grundskola belägen i ett naturskönt villaområde i nära anslutning till skog och hav.

Boo Gårds skola är en F-9 skola som präglas av lärande, arbetsglädje, elevdelaktighet och gemenskap. Det viktigaste uppdraget är att ge alla elever en bra grund för ett livslångt lärande där visionen ”Jag utmanas och lär för framtiden” genomsyrar all verksamhet.

För att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling sker ett fortlöpande arbete med att finna de bästa pedagogiska redskapen för varje enskild elev. Trygghet och trivsel är något som värderas högt och en styrka i detta arbete är våra engagerade och skickliga pedagoger!

Skolan erbjuder fritidshemsverksamhet från förskoleklass till årskurs 3 samt fritidshemsklubb för elever i årskurs 4-6. Från årskurs 4 har alla elever tillgång till en egen bärbar dator.

Skolans vision:

Jag utmanas och lär för framtiden!

  • Jag utvecklar mitt lärande genom utmaningen.
  • Jag lär i samspel med andra.
  • Jag lär i naturen och värnar om miljön ute och inne.
  • Jag använder moderna verktyg i mitt lärande.

Sidan uppdaterades: