Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Välkommen till Boo Gårds skola!

Boo Gårds skola är en kommunal F-9 skola belägen i ett naturskönt villaområde i nära anslutning till skog och hav.

Skolan präglas av lärande, arbetsglädje, elevdelaktighet och gemenskap. Det viktigaste uppdraget är att ge alla elever en bra grund för ett livslångt lärande där visionen ”Jag utmanas och lär för framtiden” genomsyrar all verksamhet. För att eleverna ska nå som långt som möjligt i sin kunskapsutveckling sker ett fortlöpande arbetet med att finna de bästa pedagogiska redskapen för varje enskild elev. Trygghet och trivsel är något som värderas högt och en styrka i detta arbete är våra engagerade och skickliga pedagoger!

Skolan erbjuder fritidshemsverksamhet från förskoleklass till årskurs 3 samt fritidshemsklubb för elever i årskurs 4 - 6.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss

Expeditionen
Mulle Kölare 08-718 86 94

Rektor Södra Boo rektorsområde
Henrik Ahlberg 070-431 85 02

Bitr. rektor åk 5-9
Joakim De Klonia 070-431 86 13 (fr o m 12 mars 2024)

Bitr. rektor åk F-4 
Mikaela Högskog 070-431 85 13

Sidan uppdaterades: