Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya Ektorps skola

Nacka kommun och fastighetsägaren Hemsö planerar en ny större skola på den plats där Ektorps skola ligger idag. Den nya skolan i Ektorp kommer att ha plats för närmare 100 förskolebarn och upp till 800 elever. Dessutom kommer en fullstor sporthall att byggas intill skolan, tillsammans med en multiplan med konstgräs. Den nya skolan planeras stå klar inför skolstarten hösten 2025.

Profilbild saknas

Johan Ekström

Projektledare på Hemsö

Profilbild saknas

Karin Bergsman

GRUPPCHEF, ENHETEN FÖR LOKALFÖRSÖRJNING from 1 september

070-431 90 16

Markus Ekbom

Markus Ekbom

Tf Gruppchef

08-716 23 79

I takt med att Sicklaön växer skapar vi fler skol- och förskoleplatser. Genom att utveckla Ektorps skola kan Nacka kommun erbjuda ett nytt attraktivt skolalternativ i närområdet. Det blir en modern, flexibel och yteffektiv skola där en del av lokalerna kan komma att samnyttjas och användas utanför skoltid för kultur- och fritidsverksamhet, föreningsliv och allmänhet.

Nacka kommun och fastighetsägaren Hemsö har arbetat med projektering och planering av projektet. Nacka kommun kommer att förbli hyresgäst och driva verksamheten. Den nya skolan är planerad för att ha elever från förskoleklass upp till årskurs nio.

Under tiden som nya Ektorps skola byggs flyttas verksamheten till likvärdiga lokaler i Skuru skola.

Vad händer nu och i nästa steg?

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

  • Sommaren/hösten 2022: bygglov söks för nya Ektorps skola.
  • Sommaren/hösten 2022: entreprenör som ska bygga skolan handlas upp. Nacka kommun har tillsammans med fastighetsägaren Hemsö annonserat upphandlingen av nybyggnation av Ektorps skola och sporthall. Anbudstiden är 17 juni 2022 till 1 september 2022.
  • Tilldelning (meddelande om vilken entreprenör som fått uppdraget) är planerad till oktober 2022. Är du entreprenör och är intresserad av att lämna anbud i upphandlingen, sök på upphandlingen på hemsidan för Kommers Annons.
  • Sommar/höst 2023: nuvarande skola rivs och den nya skolan börjar byggas.
  • Höst 2025: skolan beräknas vara klar för skolstart.

Läs de politiska handlingarna.

Bildtext till ingressbilden: Förstudieskiss till nya skolan i Ektorp/Tengbom. Hemsö.

Sidan uppdaterades: