Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Avgifter för förskola och fritidshem

Avgifter förskola och pedagogisk omsorg

vistelsetid 40 timmar per vecka eller mer

Barn 1*: 3 % av inkomsten, högst 1 478 kronor/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 986 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 493 kronor/månad
Barn 4 och följande: Ingen avgift

vistelsetid 26-39 timmar/vecka

Barn 1*: 3 % av inkomsten, högst 1 402 kronor/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 926 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 462 kronor/månad
Barn 4 och följande: Ingen avgift

vistelsetid till och med 25 timmar/vecka

Barn 1*: 3 % av inkomsten, högst 1 337 kronor/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 896 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 441 kronor/månad
Barn 4 och följande: Ingen avgift

Avdrag för allmän förskola

I augusti det år barnet fyller tre år reduceras avgiften med 200 kronor per månad.

Avgifter fritidshem 6-9 år

oavsett vistelsetid

Barn 1*: 2 % av inkomsten, högst 986 kronor/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 493 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 493 kronor/månad
Barn 4 och följande: Ingen avgift

Avgifter öppen fritidsverksamhet 10-12 år

Avgiften för öppen fritidsverksamhet för årskurs 4-6 bestäms av varje skola. Kontakta din skola för mer information.

Observera att avgiften för öppen fritidsverksamhet inte ingår i maxtaxan. Du kan därför inte ansöka om reducerad avgift och reglerna om syskonrabatt gäller inte heller.

*Barn 1 är det yngsta barnet i hushållet, barn 2 det näst yngsta osv.

Sidan uppdaterades: