Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Här hittar du blanketter och formulär som gäller ditt barns skolgång. Om det är något du saknar, kontakta oss gärna så att vi kan hjälpa dig vidare.

vitruta.jpg

Försäkring

Nacka kommun har tecknat försäkringar genom Stockholmsregionens Försäkring AB. Här hittar du information om försäkringarna och om hur man skadeanmäler.

Här kan du läsa mer om de försäkringar Nacka kommun har tecknat genom SRF:

Skadeanmälan

Som princip är det alltid bättre att anmäla en händelse som kan leda till en skada, även om det för tillfället är oklart vad som gäller. SRF kan själva och genom våra skaderegleringsbolag assistera vid de flesta situationer som kan uppkomma, och det finns inga nackdelar med att göra en anmälan.

Ytterligare information och blanketter för skadeanmälan hittar du här

Om du inte är nöjd...

Om du inte är nöjd med det beslut som fattats i ett försäkringsärende vill vi gärna att du i första hand kontaktar SRF AB. Om det har uppstått ett missförstånd eller uppstått ett fel kan de oftast lösa problemen. Om du därefter fortfarande är missnöjd har du som privatperson möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är ett statligt organ och i denna nämnd sker all prövning på skriftliga underlag. För mer information se http://www.arn.se/

Om samarbetet med Stockholmsregionens Försäkring AB

Nacka kommun är tillsammans med 20 kommuner delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF. Bolaget bildades 2008. De kommuner som bildat bolaget är också bolagets exklusiva kunder. SRF har tillstånd (koncession) att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring.

Har du frågor om Nacka kommuns försäkringar?

Kontakta säkerhetssamordnare Jan Landström, tfn 08-718 80 00

vitruta.jpg

Modersmål blanketter

Sidan uppdaterades: