Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

VERKSAMHETSIDÉ

Kom som du är – bli vad du vill!

Grundskolans och fritidshemmets läroplan är tydlig. Vi ska ta emot våra elever där de befinner sig och vårt mål är att ta dem så långt det är möjligt mot och förbi målen. Det är vad vi menar med ”Kom som du är – bli vad du vill!”. Vi ska utifrån dig och dina förutsättningar se till att du har alla valmöjligheter senare i livet vid val av utbildning och arbete men också val i sociala sammanhang.

ÖVERGRIPANDE MÅL

  • LÄRANDE - Vi arbetar språk- och kunskapsutvecklande i all undervisning, både i skolan och på fritidshemmet.
  • TRYGGHET - Vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande för en trygg skolvardag för varje elev.

VERKTYG FÖR ATT NÅ MÅLET

Alla pedagoger har ett specialpedagogiskt förhållningssätt, nödvändigt för några - bra för alla,

Alla pedagoger använder sig av digitala arbetssätt när det gynnar kunskapsutvecklingen,

Alla pedagoger använder sig av kunskapsdelning för att öka elevernas måluppfyllelse,

Alla arbetar med att implementera och förankra vår värdegrund VETA,

Alla pedagoger arbetar främjande med aktiviteter som stärker både individ och grupp,

Alla arbetar aktivt för att motverka kränkande behandling och diskriminering,

Alla utvecklar sin förmåga i kommunikation mellan varandra.

VÅR VÄRDEGRUND - META
META är en sammansättning av Mod, Engagemang, Trygghet och Ansvar.

Igelboda skolas värdegrund har funnits länge men en värdegrund finns bara om den lever. Därför behöver vi aktivt arbeta med denna och låta den bli en stomme i vår gemensamma och individuella utveckling.
Vi behöver mod för att våga, våga pröva nya saker, våga lita på oss själva och stå upp för det som är rätt.
Engagemang föder glädje och motivation vilket är viktiga drivkrafter i ett lustfyllt och dynamiskt lärande.
Känner vi oss trygga så utvecklas vi både bättre och snabbare, därför är både den individuella tryggheten och tryggheten i grupp viktigt.
Med tiden ska vi lära oss att ta ansvar, för oss själva och för varandra. Ansvar utvecklas över tid och utifrån ålder och mognad.

Trygghet och trivsel.jpg

Sidan uppdaterades: