Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Spec team

Järla skola har som sitt övergripande ansvar att ge elever, som är i behov av särskilt stöd, hjälp att komma vidare i sin kunskapsutveckling. I uppdraget ingår också att tillsammans med elevhälsoteam och mentor/ämneslärare, planera det stöd och särskilda insatser som krävs.

Pedagoger kan också vara kontaktpersoner för vårdnadshavare och i vissa fall vara mentor. Specialpedagog/lärare deltar i olika möten som exempelvis elevvårdskonferenser, överlämningar, utvecklingssamtal och externa utredningsteam. Det är Specialpedagog/lärare som är behjälpliga med att skriva åtgärdsprogram, bistå med pedagogiska kartläggningar- och screening, utreda samt ordna med kompensatoriska hjälpmedel och ge specialpedagogisk konsultation.

Sidan uppdaterades: