Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolpsykolog

Skolpsykolog finns på skolan 2 dagar/vecka. Skolpsykolog arbetar bl a med testningar och utredningar av elevers kognitiva förmåga, vilket innefattar pedagogiska rekommendationer och eventuellt förslag till vidare utredning. Skolpsykolog gör även observationer i klass samt handleder skolpersonal kring enskilda elever och /eller grupper/klasser. Önskar du kontakt med skolpsykolog kan du antingen ta kontakt direkt via mail alternativt via någon från skolledningen.

Från den centrala Barn- och elevhälsan finns även tillgång till specialpedagog, logopeder, språkpedagog och en hälso- och motorikpedagog vid behov.

Sidan uppdaterades: