Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trygghetsarbete

På Järla Skola arbetar vi aktivt och kontinuerligt med att skapa trygghet och trivsel, för jämlikhet och mot diskriminering. Vi har nolltolerans mot kränkningar och vårt mål är att varenda elev ska känna sig trygg i skolan. All personal och alla elever har ett ansvar och deltar i detta arbete på olika sätt.

Skolans Trygghetsteam, som leds av kurator, har ett övergripande ansvar för trygghetsarbetet. Trygghetsteamet ansvarar för att löpande kartlägga läget på skolan vad gäller elevernas upplevelser av trivsel och trygghet. Utifrån kartläggningarna planerar trygghetsteamet olika insatser och aktiviteter för hela skolan.

Till god hjälp har vi vårt Trygghetsråd som består av elevrepresentanter från årskurserna 1-6.

Skolans rastverksamhet utgör en viktig del i skolans trygghetsarbete. Rastverksamheten finns på plats hela skoldagen och erbjuder ett rikt och varierat utbud av aktiviteter för alla elever på skolan.

Skolans trygghetsarbete beskrivs i vår “Plan mot diskriminering…” Länk nedan

Sidan uppdaterades: