Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Myrans heldagsskola

Om Myrans heldagsskola

Tillsammans skapar vi den bästa lärmiljön, den trygga, trivsamma, flexibla, inbjudande skolan och arbetsplatsen.

Skolan för lärande med framtidstro!

Vi utmanar eleverna och oss själva i såväl det lilla som i det stora. Här arbetar professionella, kompetenta pedagoger med eleven i fokus. Vår skola är rolig, utmanande och meningsfull nu och för framtiden!

Heldagsskola innebär att eleverna har undervisning och fritidshem/korttidstillsyn (för elever över 12 år) i samma lokaler, med samma personal och pedagogik. Våra elever läser enligt grundsärskolans läroplan till och med år 9 därefter gymnasiesärskolans läroplan med inriktning individuella programmet. Vi arbetar enligt ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autism. Det är ingen metod utan snarare ett förhållningssätt som speglar den grundsyn vi har på autism. Undervisning, bemötande och lokaler är individuellt anpassade.

Hitta till Myrans heldagsskola.

Sidan uppdaterades: