Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Skolläkare Malin Isaksson  08-718 85 84
Skolsköterska Laura Vera Ferchichi  08-718 85 84
Skolpsykolog Caroline Roos  070-431 88 47
Skolkurator  070-431 88 07

Om ditt barn blir sjukt
Sjukanmäl till barn så snart som möjlig. Anmäl att ditt barn är friskt dagen innan återkomst till skolan.

Vid magsjuka och feber skall barnet vara symtomfritt 24 timmar före återkomst till skolan.Vid vinterkräksjuka skall barnet vara symtomfritt 48 timmar före återkomst.

Vi hyser ömsesidigt förtroende för varandras bedömningar. Vi tar emot barnet om hemmet på morgonen bedömer att barnet orkar med en vanlig skoldag. Blir barnet sjukt eller av andra skäl inte orkar en vanlig skoldag ringer vi hemmet och ber er hämta hem ert barn.

Sidan uppdaterades: