Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Om oss

Tillsammans skapar vi den bästa lärmiljön, den trygga, trivsamma, flexibla, inbjudande skolan och arbetsplatsen.

Skolan för lärande med framtidstro!

Vi utmanar eleverna och oss själva i såväl det lilla som i det stora. Här arbetar professionella, kompetenta pedagoger med eleven i fokus. Vår skola är rolig, utmanande och meningsfull nu och för framtiden!

Hos oss har eleverna undervisning och fritidshem/korttidstillsyn (för elever över 12 år) i samma lokaler, med samma personal och pedagogik. Våra elever läser enligt den anpassade grundskolans läroplan till och med år 9 och därefter enligt den anpassade gymnasieskolans läroplan med inriktning individuella programmet. Vi arbetar enligt ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autism. Det är ingen metod utan snarare ett förhållningssätt som speglar den grundsyn vi har på autism. Undervisning, bemötande och lokaler är individuellt anpassade.

Hitta till Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola (f.d. Myrans heldagsskola).

Vem får gå i anpassad grund- och gymnasieskola?

I Nacka kommun är det utbildningsenheten som fattar beslut om mottagande i anpassad skola. Beslutet fattas efter att en noggrann utredning har gjorts.
Läs mer om anpassad grundskola, rätt till anpassad grundskola, skolskjuts med mera här.

Sidan uppdaterades: