Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Årskurs 7-9

Att ha förmåga att lära sig nya saker, att söka kunskap och lösa problem - på egen hand och i grupp - blir allt viktigare. På Myrsjöskolans högstadium arbetar vi med små klasser vilket ger förutsättningar för en lugn arbetsmiljö.

Läsning på schemat

På Myrsjöskolans högstadium har samtliga klasser läsning på schemat. Vi vet att ökad läsförståelse lyfter resultaten i alla ämnen, därför har vi en lektion varje vecka där eleverna möter olika sorters texter och lässtrategier. Med god läsförmåga är eleverna bättre rustade för framtiden.

Vi utökar mentorstiden och satsar på studieteknik för våra nya klasser i åk 7

På den utökade mentorstiden får eleverna hjälp av erfarna lärare att sätta mål, planera och strukturera sina studier. Vi kommer att introducera korta kurser i studieteknik för samtliga nya klasser för att rusta eleverna inför studietiden på Myrsjöskolan och vidare studier. Genom att få prova på olika tekniker för lärande får eleverna möjligheter att hitta sitt sätt att lära.

Omvärlden och skolan

En stark koppling till världen utanför skolan ger eleven större möjligheter att förstå samhällsutvecklingen och göra val för framtiden. Med internationella kontakter, studiebesök och samarbeten skapas möjligheter att ta in omvärlden i klassrummet och att flytta ut klassrummet i omvärlden.

Digital kompetens

Myrsjöskolan är tekniskt välutrustad med god tillgång till pedagogiska program för lärare och elever. Att som elev kunna använda digitala verktyg för sitt lärande på ett effektivt sätt är viktigt. Med digital kompetens kan eleven också värdera när datorn är ett hjälpmedel eller inte.

Sidan uppdaterades: