Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fritids och fritidsklubb

Myrsjöskolan har fritidshem till varje klass samt en fritidsklubb som är öppen efter skoldagens slut fram till kl. 16.30.

Fritids

Under skoldagen kl. 8.10-13.30 samarbetar fritidspersonalen med respektive klass. Läraren och fritids kommer överens om vilket som är det optimala arbetssättet under dagen. Fritidshemmen stödjer eleverna i deras utveckling av såväl normer och värden som kunskaper, ansvarstagande och inflytande. I samverkan mellan fritidshemmet, förskoleklassen, skolan och hemmet kan personalen skapa ett helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande och utbildning, där elevens bästa är i fokus för verksamheten. Öppettider för fritids är 06:30-18:00.

Fritidsklubben

Verksamheten erbjuder barnen möjlighet till utveckling och lärande samt till en meningsfull fritid och rekreation. Klubben är öppen varje skoldag från skolans slut fram till klockan 16.30. Det är en öppen verksamhet där barnen själva får ta ett stort ansvar. Läxläsning, pyssel, läsa böcker, lyssna på musik, sport, lek och mycket annat är aktiviteter som vi gör på Klubben.

Sidan uppdaterades: