Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fritids och fritidsklubb

Myrsjöskolan har fritidshem till varje klass samt en fritidsklubb som är öppen efter skoldagens slut fram till kl. 16.30.

Fritids - åk F-3

Fritidshemmen vänder sig till elever mellan 6 till 10 år och ska bidra till elevernas utveckling, omsorg och lärande. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under lov.

Fritidshemmet har ett mycket nära samarbete med skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och att ta ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.

Fritidshemmen är öppna hela läsåret med undantag för några veckor under sommarlovet då verksamheten håller stängt. Fritidshemmens öppettider är kl.06.30 till kl.18.00.

Här ansöker du om plats på fritidshem samt säger upp din plats:

Ansökan och uppsägning av plats - Fritidshem

Mellanrum.PNG

Fritidsklubb - åk 4-6

För elever i åldern 10 till 12 år erbjuder Nacka kommun även öppen fritidsverksamhet som kallas för fritidsklubben. Verksamheten erbjuder eleverna möjlighet till utveckling och lärande samt till en meningsfull fritid och rekreation. Fritidsklubben är öppen varje skoldag från skolans slut. Det är en öppen verksamhet där eleverna själva får ta ett stort ansvar. Läxläsning, kreativt skapande, musik, sport, lek och mycket annat är aktiviteter som fritidsklubben kan erbjuda.

Här ansöker du om plats på fritidsklubb samt säger upp din plats:

Ansökan och uppsägning av plats - Fritidsklubben

Mellanrum.PNG

Sidan uppdaterades: