Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Om Myrsjöskolan

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning på Myrsjöskolan

Skolan ska främja elevernas livslånga lärande och hjälpa eleverna att utvecklas som människor med en mångfald av färdigheter. Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ske med en röd tråd genom elevens hela skolgång.

Vägledning är en ständigt pågående process som tar tid och eleverna behöver ha hög självkännedom för att kunna ta bra beslut för sig själva. De behöver lära sig att kritiskt granska och bearbeta stora mängder information kring besluten om studie- och yrkesval. Valen inkluderar fortsatta studier, yrken och hur arbetsmarknaden ser ut och fungerar både i Sverige samt utomlands.

Gå in på Myrsjöskolans egen SYV-site för att läsa mer om studie- och yrkesvägledning, gymnasieval och prao.

Sidan uppdaterades: