Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som är nyfiken på hur världen runt omkring dig fungerar.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig de största valmöjligheterna inför fortsatta studier på universitet och högskola, främst inom det naturvetenskapliga och tekniska området. Men även de flesta andra utbildningarna på högskolan är öppna för dig. Oavsett vilken inriktning du väljer utvecklar du din förmåga att planera och genomföra experiment och fältstudier, göra iakttagelser och tolka resultat.

Naturvetenskapliga kunskaper och tillämpningar bidrar till utvecklingen av det moderna samhället och används för att skapa goda levnadsförhållanden för människor – ett spännande arbetsfält där utvecklingen går fort. Naturvetenskaplig kompetens värdesätts alltid, så framtidsutsikterna är goda.

Mer info

Våra elever berättar

Nacka gymnasium 0:35

Vår bitr rektor berättar

Nacka gymnasium 7:36

Intervju av elever på Naturvetenskapsprogrammet

Nacka gymnasium 27:10

Naturvetenskapsprogrammet

Information från Skolverket 3:57

Sidan uppdaterades: