Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om Naturvetenskapsprogrammet

På Naturvetenskapsprogrammet genomför du experiment och tolkar resultat för att lära dig hur världen fungerar ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Skolan har flera moderna laborationssalar och vi gör även exkursioner och studiebesök. Utbildningen ger dig stora valmöjligheter när du ska studera vidare.

Naturvetenskapsprogrammet är en bred utbildning som ger dig goda
grundkunskaper inom biologi, fysik och kemi, utmanande uppgifter och god förberedelse inför studier på universitet och högskola.

Nacka gymnasium är en stor skola vilket innebär många möjligheter. Redan år 1 får alla naturklasser åka på en klassgemensam och gruppstärkande exkursion.

Skolan har rymliga laborationssalar, stora resurser och disputerade lärare med breda kontaktnät inom aktuell forskning i alla naturvetenskapliga ämnen.

Här möter du varierade undervisningsformer med engagerade och kunniga lärare och får också en bred bildningsgrund med både teaterbesök och studieresor.

Mer info

Sidan uppdaterades: