Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våra interna kurser

I samarbete med flera förskollärare har vi tagit fram ett antal kurser till dig som är förskollärare.

Vi har skapat kurser för dig som är förskollärare i vår utbildningsplattform Nacka Academy. Du kan genomföra kurserna online i den takt som passar dig. Om du är intresserad av en kurs i Nacka Academy ska du prata med din närmaste chef som i sin tur ska kontakta NKS-support på nkssupport@nacka.se för att få inloggningsuppgifter till kurserna.

Barns integritet i förskolan

Denna kurs går igenom olika rutiner med fokus på barns integritet i förskolan. Kursen innehåller avsitt om ensamarbete i förskolan, toalettbesök och blöjbyte, närhet, vila, måltid, fotografering, dokumentation, orosanmälan, tystnadsplikt och sekretess.

Hållbara lärmiljöer i förskolan

Denna kurs är ett stöd i hur man kan skapa en inspirerande lärmiljö på förskolan. Kursen handlar om inre fysisk miljö, så som rumsutformning samt inredning och berör även pedagogisk och social miljö. Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet. Kursen grundar sig på Nackas kommunala skolor och förskolors vägledningsdokument Hållbara lärmiljöer i förskolan som även finns här att ladda ner i sin helhet.

Flerspråkighet i förskolan

Denna kurs ska vara ett stöd i hur man kan arbeta med barns olika språk i förskolan. Kursen tar upp vad våra styrdokument säger och ger exempel på hur förskolan kan utveckla ett interkulturellt förhållningssätt samt språkutvecklande arbete. Kursen grundar sig på Nackas kommunala skolor och förskolors vägledningsdokument Flerspråkighet i förskolan som finns att ladda ner i sin helhet.

Utepedagogik på förskolan

Denna kurs riktar sig till dig som är intresserad av hur förskolegården kan används som en resurs i utbildningen på förskolan. Syftet är att knyta ihop teori och praktik och att ge möjlighet att diskutera och reflektera kring hur vi använder oss av förskolegården i vår undervisning. Nackas kommunala skolor och förskolors vägledningsdokument Hållbara utemiljöer i förskolan finns också här att ladda ner som ett komplement till kursen. Läs mer om utbildingen här.

Samtal i förskolan

Ett utbildningspaket som består av två kurser, en grundkurs och en fördjupningskurs som riktar sig till både barnskötare och förskollärare. Kursen ska ge arbetslaget en gemensam struktur för hur samtal i förskolan ska ledas, förberedas, genomföras och avslutas.

Sidan uppdaterades: