Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Kurs i utepedagogik

Eftersom förskolorna fortsättningsvis bedriver stora delar av undervisningen utomhus ser vi att det finns ett fortsatt behov av fortbildning i utepedagogik och hur man kan använda och utveckla förskolegården som lärmiljö. Nackas kommunala skolor och förskolor fortsätter därför att erbjuda kurs i utepedagogik på förskolegården med hjälp av Martin Boson, särskilt yrkesskicklig förskollärare och Annika Wiberg utomhuspedagog.

Målgrupp: Alla medarbetare på förskolan samtidigt eller ett arbetslag i taget.

Kursupplägg:
Vi erbjuder del 1 för de som inte har gått kursen tidigare samt del 2 för de som har gått del 1 och vill ha en fördjupning i ämnet.

Båda kurserna innehåller en digital del och en fysisk/praktisk del. Den digitala kursdelen som finns i vår utbildningsportal Nacka Academy görs med fördel gemensamt i arbetslaget. Den tar ca 30 min + diskussionsfrågor. Därefter hålls en kurs på plats på förskolegården ca 1,5-2tim.

De digitala utbildningarn finns på Nacka Academys informationssida, se under rubriken "Nacka Academy A-Ö för medarbetare" (för att komma till Nacka Academys informationssida krävs inloggning med alias och Nackalösen).

Innehåll del 1 - Med läroplanen på gården

 • Djur och växter på gården; var finns dom och hur kan vi använda dom i undervisningen?
 • Småkrypssafari
 • Leka och lära matematik ute
 • Lekar som stimulerar kropp och knopp
 • Att använda gården som en arena för undervisning i olika ämnen
 • Positiva effekter med att undervisa utomhus, hela läroplanen ute
 • Diskussionsfrågor

Innehåll del 2 - Att utveckla förskolegården för lek och undervisning

 • Förskolegårdens olika funktioner
 • Inventera nuläget på gården
 • Barns inflytande genom gåturer
 • Aktivitetstavlan- att erbjuda och synliggöra
 • Positionering och struktur
 • Nya förslag på lekar och aktiviteter

Innehåll del 3 - Med läroplanen i sandlådan

 • Sandlådan – en föränderlig och tillåtande miljö
 • Den estetiska blicken
 • Hitta platser för lek och utforskande med okodat material
 • Det balanserade risktagandet
 • Uppdrag från NTA-temat Teknik och hållbar utveckling

Kurserna är bokningsbara på tisdagar och kursinnehåll kan diskuteras och anpassas efter era önskemål.
För aktuella kurser, se vår kompetenskalender.

Odla i förskolan - två kurser

Odla i förskolan.png

"Odla i förskolan" anordnas i samarbete med Hälsoträdgården i Nyckelviken. Den vänder sig till pedagoger i förskolan som vill ha odlingsinspiration för både lärande och hälsa. Odla i förskolan består av två kurser.

Del 1 - Lär dig odla

Här får kursdeltagarna tips, förslag och inspiration för att lätt kunna starta upp odling på den egna förskolan. Kursen tar upp några olika förslag på odlingsteman som kan varieras efter egna önskemål och förutsättningar. Praktisk övning ingår. Tanken är att även pedagogerna ska öka sitt välmående genom att odla och vistas i naturen, därför innehåller kursen skogsbad. De kan sedan dela med sig på Facebookgruppen Hållbara utemiljöer hur det går med odlingen.

Del 2 - Skapa trädgårdsrum

Denna kurs startar med ett introduktionstillfälle där kursdeltagarna får möjlighet att diskutera vad som är lämpligt att prioritera när man skapar ett “trädgårdsrum” (ett tydligt område eller en plats) för odling på förskolegården.
Inför det andra tillfället får de en uppgift att dokumentera genom att fotografera och skissa upp en plats på den egna förskolegården där odlingsdelen ska placeras. I Hälsoträdgården får deltagarna utveckla skissen och få inspiration, praktiska råd och tips för att lyckas.

Mer information och anmälan till kursen skickas ut till chefer februari 2024.

Hälsoträdgårdens kompendium med tips och idéer: Odla i förskolan.pdf

Sidan uppdaterades: