Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kompetensutveckling för förskollärare

Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan

Tillsammans med Uppsala universitet planerar vi att erbjuda dig som är förskollärare kursen "Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan " våren 2024.

Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan

I samarbete med Uppsala universitet och Skolverket erbjuder Nackas kommunala förskolor dig som är förskollärare på en kommunal eller fristående förskola kursen Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan till våren 2024.

Om kursen

Förskolan har ett ansvar att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och på ett sätt som utmanar alla barn. Kursen ger dig möjlighet att förkovra dig ytterligare rörande dessa centrala delar av ditt arbete.

Målgruppen är förskollärare som är anställda i förskolan och har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller en förskollärarlegitimation.

Du får möjlighet att höja din specialpedagogiska kompetens och dina kunskaper om barns språk, tal och kommunikation, samt matematiska utveckling. I kursen ingår att kartlägga, dokumentera och analysera den pedagogiska .-verksamheten samt utifrån kartläggningen planera och utforma en verksamhet som är anpassad till alla barn.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (hp) och består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kursen fanns tidigare inom Förskolelyftet, läs mer på Skolverkets sida.

Kursupplägg

I kursen ingår fem fysiska träffar (heldagar) som är obligatoriska. Nackas kommunala skolor och förskolor bokar lokaler i centrala Nacka.

Datum

Datum Lokal och tid
26 januari
09.00-16.00. STH Orminge, Nacka stadshus.
Vi möter vi upp dig i receptionen kl 08.50 för att tillsammans gå till lokalen.
13 februari 09.00-16.00. STH Björknäs, Nacka stadshus.
Vi möter vi upp dig i receptionen kl 08.50 för att tillsammans gå till lokalen.
15 mars 09.00-16.00. STH Orminge, Nacka stadshus.
Vi möter vi upp dig i receptionen kl 08.50 för att tillsammans gå till lokalen.
26 april 09.00-16.00. Hellasgården, lokal Stora konferenssalen (Bild, 74 kB)
Om du inte hittar till Stora konferenssalen på Hellasgården kan du ringa receptionen på 08-716 39 61.
24 maj
09.00-16.00. STH Björknäs, Nacka stadshus.
Vi möter vi upp dig i receptionen kl 08.50 för att tillsammans gå till lokalen.

Praktiskt information

Hitta till Nacka stadshus
Information om parkering och hur du hittar till Nacka stadshus.
Om du inte hittar eller blir sen kontakta Marta Espinoza på 070-431 76 66.

Hitta till Hellasgården
Du kan åka buss, cykla eller åka bil till Hellasgården, det finns en stor avgiftsbelagd bilparkering.
Information om hur du hittar till Hellasgården.
Karta som visar området och var Stora konferenssalen, Storstugan och Sjöcaféet finns. (Bild, 74 kB)
Om du behöver komma i kontakt med receptionen ring 08-716 39 61 som ligger i samma byggnad som bastun.

Lunch och fika
Du behöver ordna med egen lunch, antingen genom att ta med egen matlåda eller äta i Nacka stadshus som har en lunchrestaurang. Vid lunchrestaurangen finns möjlighet till att värma matlåda. Det är även möjligt att äta lunch i köpcentret Nacka Forum.

Hellasgården finns lunchrestaurang Storstugan och Sjöcaféet. Du kan värma din medhavda lunchlåda på Sjöcaféet vid vattnet.

Nackas kommunala förskolor ordnar med kaffe, te och eftermiddagsfika så ta gärna med ett mellanmål på förmiddagen.

Kostnad och litteratur

Kursen bekostas av staten och är gratis för dig som är förskollärare. Om du arbetar som förskollärare på en fristående förskola tar Nackas kommunala skolor och förskolor en avgift på 1000 kr för samordning, lokal och fikakostnader per anmäld förskollärare.

Skolverket betalar kurslitteraturen och du får den när kursen börjar. Efter kursen ska litteraturen finnas tillgänglig på förskolan.

Har du frågor om kursen eller anmälan är du välkommen att kontakta projektledare Marta Espinoza eller Elisabeth Lindberg

Sidan uppdaterades: