Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Internationella samarbeten

Samarbeten med andra länder för verksamhetsutveckling

Öppenhet mot omvärlden

Nacka kommuns vision är ”Öppenhet och mångfald”. I Nacka tror vi att öppenhet ger styrka, att idéer är till för att prövas, att vi behöver andra och andra behöver oss. För Nackas kommunala skolor innebär öppenhet och mångfald bland annat en öppenhet mot omvärlden och en stark tro på att internationella influenser är viktiga för att utveckla vår verksamhet.

Därför har vi flera internationella samarbeten där vi både besöker skolor och deltar i konferenser i andra länder, våra skolor i Nacka tar emot studiebesök från andra länder och är värdar för internationella konferenser.

I dagsläget sker samarbete med Kalifornien, Sydkorea och England. I dokumentet Internationell strategi.pdf (PDF-dokument, 1 MB) beskrivs vision och syfte med våra internationella samarbeten.

PEAK i Kalifornien och Nacka

Nackas kommunala skolor har vid ett flertal tillfällen gjort studiebesök i Kalifornien där skolledare och lärare deltagit. Resorna har inkluderat studiebesök på TEC, olika skolor och seminarier på University of California Irvine (UCI). Inom ramen för samarbetet har vi utvecklat ett undervisningsmaterial, PEAK, som syftar till att öka låg- och mellanstadieelevers medvetenhet om energi och hållbar utveckling. Alla kommunala skolor arbetar med undervisningsmaterialet och nätverk finns mellan lärare från alla skolor. Här finns mer information om PEAK: https://www.nacka.se/valfard-skola/peak/

Rektorsutbyte med Sydkorea

Nackas kommunala skolor har sedan 2017 ett rektorsutbyte med Gyeongsangnam Province Office of Education (GOE), i Sydkorea. Stående punkter på programmet är bl.a. skolbesök och tillfällen för erfarenhetsutbyte. Områden för diskussion har varit Sydkoreas internationellt starka resultat i ämnen som matematik och naturvetenskap och Nacka/Sveriges starka ställning inom innovation och nyföretagande – något som ofta uppmärksammas internationellt och i Sydkorea. Flertalet diskussioner har fokuserat på hur svensk utbildning bidrar inom dessa områden. Senaste utbytet ägde rum 21-23 oktober 2019 då 21 rektorer från GOE besökte Nacka. Läs mer om det senste besöket från Sydkorea här.

ASEAN +3

Asean +3 är en samarbetsorganisation för länder i Sydostasien samt Japan, Kina och Sydkorea, bland annat med inriktning på lärande inom naturvetenskapliga ämnen. Nacka kommun har sedan många år tillbaka ett unikt samarbete med organisationen och bland annat har elever från olika skolor i Nacka haft möjlighet att delta i olika workshops inom ramen för Asean +3. 2014 var Nacka värd för Asean +3:s årliga konferens som hade temat The sea - to be or not to be.

England, Nottingham

Nackas kommunala skolor har sedan ett antal år tillbaka ett samarbete med National College for Teaching & Leadership (NCTL) i Nottingham. Samarbetet inriktar sig på kompetensutveckling av våra skolledare. Skolledare deltar i en utbildningen som syftar till att stärka rektorerna i deras ledarskap och särskilt resultatuppföljning och organisationsutveckling.

Moduler som utbildningen fokuserar på:

• Leading and Managing the Organisation
• Leading Teaching and Learning
• Leading Change and Continuous Improvement

Utöver arbetet med modulerna presenteras det engelska utbildningssystemet och skolbesök genomförs. Kompetensutvecklingen i Nottingham är mycket uppskattad av våra skolledare.

Vill du veta mer går det bra att kontakta vår utbildningsstrateg Jonatan Lannemar på e-post: jonatan.lannemar@nacka.se

Sidan uppdaterades: