Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Internationella samarbeten

Utbyten och samarbeten med andra länder utvecklar vår verksamhet!

Öppenhet mot omvärlden

Internationaliseringen är en del av skolans uppdrag och det internationella perspektivet går som en röd tråd genom läroplanerna. Det internationella arbetet är ett sätt att arbeta med skolutveckling och höja utbildningens kvalitet. Med internationella samarbeten eller utbyten tillförs undervisningen nya perspektiv och ger medarbetare möjlighet till ett internationellt kollegialt lärande och kontakter i andra länder.

Nackas kommunala skolor har flera internationella samarbeten för lärare, elever och skolledning. I dagsläget sker samarbete med Kalifornien, Sydkorea och Kanada på central nivå. Många förskolor och skolor har också egna internationella samarbeten.

Rektorsutbyte med Sydkorea

Nackas kommunala skolor har sedan 2017 ett rektorsutbyte med Gyeongsangnam Province Office of Education (GOE), i Sydkorea. Stående punkter på programmet är bland annat skolbesök och tillfällen för erfarenhetsutbyte. Områden för diskussion har varit Sydkoreas internationellt starka resultat i ämnen som matematik och naturvetenskap och Nacka/Sveriges starka ställning inom innovation och nyföretagande – något som ofta uppmärksammas internationellt och i Sydkorea. Flertalet diskussioner har fokuserat på hur svensk utbildning bidrar inom dessa områden.

  • Den 21-23 oktober 2019 besökte 21 rektorer från GOE Nacka. Läs om besöket här.
  • En ny delegation med 20 biträdande rektorer kom på besök den 25-27 oktober 2022. Läs om besöket här.
  • Den 22-29 april 2023 gjorde 12 biträdande rektorer, två chefer och en utbildningsstrateg från Nacka ett svarsbesök i Sydkorea.
  • Den 2-4 oktober 2023 besöker en delegation från Sydkorea Nackas skolor och förskolor.

Elevsamarbete med Sydkorea

Den 22 maj 2023 kom en delegation från Chungcheongbuk-do Office of Education på besök för att rekognosera inför ett elevsamarbete med Myrsjöskolan och Nacka gymnasium under hösten. Läs mer om besöket här

Den 11 september 2023 kom fyra elever till Nacka gymnasium. Eleverna höll presentationer om utbildningen i Sydkorea och om sydkoreansk kultur. Eleverna var med på lektioner i fysik, samhälle, kemi och biologi och deltog i gruppövningar och andra aktiviteter som de undervisande lärarna ordnade. Till Myrsjöskolan kommer nio elever. Efter välkomnandet deltog eleverna i en gruppövning med ett kortspel "Climate Call", höll presentationer och besökte olika lektioner. Läs mer om besöket här

Lärarpraktikanter från University of Victoria i Kanada

Nackas kommunala skolor har ett samarbetsavtal med University of Victoria i British Columbia som bland annat innebär att vi tar emot ett antal lärarpraktikanter.

2019 tog vi emot åtta studenter som gjorde praktik på Myrsjöskolan, Sågtorpsskolan, Boo gårds skola, Eklidens skola och Sigfridsborgs skola. Studenterna praktiserade i par och fick handledning på skolorna. Resan till Sverige och boende hade de själva ordnat. Läs mer om 2019-års praktikanter här.

2023 hade vi sju lärarstudenter som praktiserade på Boo gårds skola, Eklidens skola, Myrsjöskolan, Saltsjöbadens samskola, Vilans skola och Sigfridsborgs skola. Fem av studenterna praktiserade i sex veckor och två under tre veckor. Läs mer om deras erfarenheter av sin praktik här.

Samarbetet med University of Victoria inleddes i samband med att representanter från Nackas kommunala skolor besökte Kanada för att få veta mer om deras framgångsrika arbete med läsinlärning och för att få en inblick i hur samarbetet mellan skolor och universitetet är utformat. Kanada har satsat mycket på lärarutbildning under de senaste åren och därigenom gjort en stor kvalitetshöjning i sina skolor.

ASEAN +3

Asean +3 är en samarbetsorganisation för länder i Sydostasien samt Japan, Kina och Sydkorea, bland annat med inriktning på lärande inom naturvetenskapliga ämnen. Nacka kommun har sedan många år tillbaka ett unikt samarbete med organisationen och bland annat har elever från olika skolor i Nacka haft möjlighet att delta i olika workshops inom ramen för Asean +3. 2014 var Nacka värd för Asean +3:s årliga konferens som hade temat The sea - to be or not to be.

Den 17-23 december 2023 deltog sex elever och två lärare från Myrsjöskolan i ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Science och ASEAN+3 Teacher Workshop for the Gifted in Science i Seoul, i Sydkorea. Årets tema för konferensen var "Sustainable Science and the Role of Scientists".

På konferensen fick eleverna jobba med olika uppgifter. Myrsjöskolans elever var mycket duktiga på att driva grupparbeten och på att svara på frågor från professorerna när de presenterade sina arbeten. Det resulterade i att de tog hem två guldmedaljer och en bronsmedalj - vilket placerade Sverige bland de bästa deltagande länderna.

Lärarna deltog i seminarier och workshops för att diskutera och förvärva nya pedagogiska idéer. Patrik Lundqvist, som är förstelärare i biologi, kemi, fysik, teknik och matematik på Myrsjöskolan, och som även fått Ingvar Lindqvists pris av Kungliga Vetenskapsakademien, var huvudansvarig för Myrsjöskolans deltagande.

Samarbete med Toyo Eiwa Women’s University i Japan

Sedan 2014 har Nackas kommunala förskolor och skolor tagit emot förskollärarstudenter från Toyo Eiwa Women’s University i Japan, inom ramen för universitetets internationella studieprogram. Det som lockar studenterna till Sverige och Nacka är vårt förskole- och skolsystem, med tonvikt på förskolan, och vår syn på barn, utbildning, lek och inlärning.

Under pandemin gjorde universitetet ett uppehåll men den 13–16 februari 2024 återupptog de sina besök. En grupp med 13 studenter besökte då Krabbans och Fiskarhöjdens förskolor i Saltsjöbadens rektorsområde, Vilans förskola och skola i Sickla rektorsområde samt Chrysolitens, Alabasterns och Korallens förskolor i Myrsjö rektorsområde. Där deltog de i sångsamlingar, lek- och skapande verksamhet, gjorde rundturer i lärmiljöerna och fick höra om Vilans förskolas samarbete med Danvikshems vård och omsorgsboende.

De deltog i diskussioner och workshops med lärare och ledning, bland annat om förskolans kompensatoriska uppdrag. Andra fokusområden var barns psykiska hälsa och hur fritids arbetar med skapande verksamhet och rastaktiviteter samt demokrati, mångfald och inkludering. Något som alltid väcker studenternas intresse är att höra om de positiva effekterna av uteverksamhet och se hur vi jobbar. Att använda utemiljön som en pedagogisk resurs är en utmaning för många förskolor i japanska städer då de ofta inte har en egen förskolegård utan istället får utnyttja närliggande parker.

Läs mer om det senaste besöket

PEAK i Kalifornien och Nacka

Nackas kommunala skolor har vid ett flertal tillfällen gjort studiebesök i Kalifornien där skolledare och lärare deltagit. Resorna har inkluderat studiebesök på TEC, olika skolor och seminarier på University of California Irvine (UCI). Inom ramen för samarbetet har vi utvecklat ett undervisningsmaterial, PEAK, som syftar till att öka låg- och mellanstadieelevers medvetenhet om energi och hållbar utveckling. Alla kommunala skolor arbetar med undervisningsmaterialet och nätverk finns mellan lärare från alla skolor.

Här finns mer information om PEAK: https://www.nacka.se/valfard-skola/peak/

Vill du veta mer? Kontakta vår utbildningsstrateg Jonatan Lannemar på e-post: jonatan.lannemar@nacka.se

Sidan uppdaterades: