Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Internationella samarbeten

Vi har utbyten och samarbeten med andra länder för att utveckla vår verksamhet.

Öppenhet mot omvärlden

Nacka kommuns vision är ”Öppenhet och mångfald”. I Nacka tror vi att öppenhet ger styrka, att idéer är till för att prövas, att vi behöver andra och andra behöver oss. För Nackas kommunala skolor innebär öppenhet och mångfald bland annat en öppenhet mot omvärlden och en stark tro på att internationella influenser är viktiga för att utveckla vår verksamhet.

Därför har vi flera internationella samarbeten där vi både besöker skolor och deltar i konferenser i andra länder, våra skolor i Nacka tar emot studiebesök från andra länder och är värdar för internationella konferenser.

I dagsläget sker samarbete med Kalifornien, Sydkorea och Kanada i central regi. Många förskolor och skolor har också egna internationella samarbeten.

PEAK i Kalifornien och Nacka

Nackas kommunala skolor har vid ett flertal tillfällen gjort studiebesök i Kalifornien där skolledare och lärare deltagit. Resorna har inkluderat studiebesök på TEC, olika skolor och seminarier på University of California Irvine (UCI). Inom ramen för samarbetet har vi utvecklat ett undervisningsmaterial, PEAK, som syftar till att öka låg- och mellanstadieelevers medvetenhet om energi och hållbar utveckling. Alla kommunala skolor arbetar med undervisningsmaterialet och nätverk finns mellan lärare från alla skolor. Här finns mer information om PEAK: https://www.nacka.se/valfard-skola/peak/

Rektorsutbyte med Sydkorea

Nackas kommunala skolor har sedan 2017 ett rektorsutbyte med Gyeongsangnam Province Office of Education (GOE), i Sydkorea. Stående punkter på programmet är bland annat skolbesök och tillfällen för erfarenhetsutbyte. Områden för diskussion har varit Sydkoreas internationellt starka resultat i ämnen som matematik och naturvetenskap och Nacka/Sveriges starka ställning inom innovation och nyföretagande – något som ofta uppmärksammas internationellt och i Sydkorea. Flertalet diskussioner har fokuserat på hur svensk utbildning bidrar inom dessa områden. Den 21-23 oktober 2019 besökte 21 rektorer från GOE Nacka. Det senaste besöket ägde rum den 25-27 oktober 2022. Läs mer om det senaste besöket från Sydkorea här.

ASEAN +3

Asean +3 är en samarbetsorganisation för länder i Sydostasien samt Japan, Kina och Sydkorea, bland annat med inriktning på lärande inom naturvetenskapliga ämnen. Nacka kommun har sedan många år tillbaka ett unikt samarbete med organisationen och bland annat har elever från olika skolor i Nacka haft möjlighet att delta i olika workshops inom ramen för Asean +3. 2014 var Nacka värd för Asean +3:s årliga konferens som hade temat The sea - to be or not to be.

Lärarpraktikanter från University of Victoria

Nackas kommunala skolor har ett samarbetsavtal med University of Victoria i British Columbia som bland annat innebär att vi tar emot ett antal lärarpraktikanter.

2019 tog vi emot åtta studenter som gjorde praktik på Myrsjöskolan, Sågtorpsskolan, Boo gårds skola, Eklidens skola och Sigfridsborgs skola. Studenterna praktiserade i par och fick handledning på skolorna. Resan till Sverige och boende hade de själva ordnat. Nya praktikanter väntas våren 2023 efter ett uppehåll under pandemin. Läs mer om 2019-års praktikanter här.

Representanter från Nackas kommunala skolor har besökt University of Victoria för att få veta mer om deras framgångsrika arbete med läsinlärning och för att få en inblick i hur samarbetet mellan skolor och universitetet är utformat. Kanada har satsat mycket på lärarutbildning under de senaste åren och därigenom gjort en stor kvalitetshöjning i sina skolor.

Vill du veta mer? Kontakta vår utbildningsstrateg Jonatan Lannemar på e-post: jonatan.lannemar@nacka.se

Sidan uppdaterades: