Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Internationella samarbeten

Utbyten och samarbeten med andra länder utvecklar vår verksamhet!

Öppenhet mot omvärlden

Internationaliseringen är en del av skolans uppdrag och det internationella perspektivet går som en röd tråd genom läroplanerna. Det internationella arbetet är ett sätt att arbeta med skolutveckling och höja utbildningens kvalitet. Med internationella samarbeten eller utbyten tillförs undervisningen nya perspektiv och ger medarbetare möjlighet till ett internationellt kollegialt lärande och kontakter i andra länder.

Nackas kommunala skolor har flera internationella samarbeten för lärare, elever och skolledning. I dagsläget sker samarbete med Kalifornien, Sydkorea och Kanada på central nivå. Många förskolor och skolor har också egna internationella samarbeten.

Rektorsutbyte med Sydkorea

Nackas kommunala skolor har sedan 2017 ett rektorsutbyte med Gyeongsangnam Province Office of Education (GOE), i Sydkorea. Stående punkter på programmet är bland annat skolbesök och tillfällen för erfarenhetsutbyte. Områden för diskussion har varit Sydkoreas internationellt starka resultat i ämnen som matematik och naturvetenskap och Nacka/Sveriges starka ställning inom innovation och nyföretagande – något som ofta uppmärksammas internationellt och i Sydkorea. Flertalet diskussioner har fokuserat på hur svensk utbildning bidrar inom dessa områden.

  • Den 21-23 oktober 2019 besökte 21 rektorer från GOE Nacka. Läs om besöket här.
  • En ny delegation med 20 biträdande rektorer kom på besök den 25-27 oktober 2022. Läs om besöket här.
  • Den 22-29 april 2023 gjorde 12 biträdande rektorer, två chefer och en utbildningsstrateg från Nacka ett svarsbesök i Sydkorea.

Elevsamarbete med Sydkorea

Den 22 maj 2023 kom en delegation från Chungcheongbuk-do Office of Education på besök för att rekognosera inför ett elevsamarbete med Myrsjöskolan och Nacka gymnasium under hösten.

Den 11 september kommer fyra elever till Nacka gymnasium. En av eleverna ska hålla en presentation om utbildningen i Sydkorea och om sydkoreansk kultur. Eleverna kommer att vara med på lektioner i fysik, samhälle, kemi och biologi och delta i gruppövningar och andra aktiviteter som de undervisande lärarna ordnar. Till Myrsjöskolan kommer nio elever. Efter välkomnandet ska eleverna delta i en gruppövning med ett kortspel "Climate Call", hålla presentationer och besöka olika lektioner.

Lärarpraktikanter från University of Victoria i Kanada

Nackas kommunala skolor har ett samarbetsavtal med University of Victoria i British Columbia som bland annat innebär att vi tar emot ett antal lärarpraktikanter.

2019 tog vi emot åtta studenter som gjorde praktik på Myrsjöskolan, Sågtorpsskolan, Boo gårds skola, Eklidens skola och Sigfridsborgs skola. Studenterna praktiserade i par och fick handledning på skolorna. Resan till Sverige och boende hade de själva ordnat. Läs mer om 2019-års praktikanter här.

2023 hade vi sju lärarstudenter som praktiserade på Boo gårds skola, Eklidens skola, Myrsjöskolan, Saltsjöbadens samskola, Vilans skola och Sigfridsborgs skola. Fem av studenterna praktiserade i sex veckor och två under tre veckor. Läs mer om deras erfarenheter av sin praktik här.

Samarbetet med University of Victoria inleddes i samband med att representanter från Nackas kommunala skolor besökte Kanada för att få veta mer om deras framgångsrika arbete med läsinlärning och för att få en inblick i hur samarbetet mellan skolor och universitetet är utformat. Kanada har satsat mycket på lärarutbildning under de senaste åren och därigenom gjort en stor kvalitetshöjning i sina skolor.

ASEAN +3

Asean +3 är en samarbetsorganisation för länder i Sydostasien samt Japan, Kina och Sydkorea, bland annat med inriktning på lärande inom naturvetenskapliga ämnen. Nacka kommun har sedan många år tillbaka ett unikt samarbete med organisationen och bland annat har elever från olika skolor i Nacka haft möjlighet att delta i olika workshops inom ramen för Asean +3. 2014 var Nacka värd för Asean +3:s årliga konferens som hade temat The sea - to be or not to be.

PEAK i Kalifornien och Nacka

Nackas kommunala skolor har vid ett flertal tillfällen gjort studiebesök i Kalifornien där skolledare och lärare deltagit. Resorna har inkluderat studiebesök på TEC, olika skolor och seminarier på University of California Irvine (UCI). Inom ramen för samarbetet har vi utvecklat ett undervisningsmaterial, PEAK, som syftar till att öka låg- och mellanstadieelevers medvetenhet om energi och hållbar utveckling. Alla kommunala skolor arbetar med undervisningsmaterialet och nätverk finns mellan lärare från alla skolor.

Här finns mer information om PEAK: https://www.nacka.se/valfard-skola/peak/

Vill du veta mer? Kontakta vår utbildningsstrateg Jonatan Lannemar på e-post: jonatan.lannemar@nacka.se

Sidan uppdaterades: