Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kompetenskalender
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Digitalt

Kurs: Så kan du bidra till trygghet och studiero

Utbildningen bygger på Skolverkets moduler ” Elevassistent, skolmentor eller resurspedagog – så kan du bidra till trygghet och studiero” .

Målgrupp: Elevassistenter, elevcoach, resurspersonal eller skolmentor.

Omfattning: 4 digitala träffar/termin om 90 minuter.

Tider och datum: 15.00-16.30 (tid för inläsning 14.30-15.00). Torsdagar 21/3, 18/4, 2/5, 16/5. Önskas andra datum kontakta Loredana Ciambriello.

Anmälan: Mejla Loredana Ciambriello, specialpedagog loredana.ciambriello@nacka.se

Deltagarna får lära sig om:

 • skolans uppdrag
 • elevers rätt till undervisning och lärande
 • elevers olika behov och förutsättningar
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan
 • relationer till elever och om den professionella rollen
 • bemötande och att förebygga konflikter
 • betydelsen av samarbete
 • ansvar och befogenheter

Materialet är indelat i fyra fristående delar som tillsammans bildar en helhet. Inför varje träff ska deltagarna lyssna på en podd och läsa en kortare text. Deltagarna ges möjlighet till inläsning före varje träff.

De fyra delarna är:

 1. Samarbete för elevers lärande.
 2. Stärk relationerna till eleverna.
 3. Hela skolans ansvar för trygghet och studiero.
 4. Förstå elevers olika behov av stöd.

Kursansvariga: Loredana Ciambriello, specialpedagog. Maria Ståhl, specialpedagog. Åsa Timan, specialpedagog.

Övrigt: Utbildningen är kostnadsfri, pågår i 4 veckor och är digital. Vid kursslut erhålls ett intyg. Allt material finns digitalt. Före varje träff ges möjlighet att läsa/lyssna på materialet som ska avhandlas.

EVENEMANGET ARRANGERAS ÄVEN PÅ DESSA DATUM

Sidan uppdaterades: