Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fritidskonvent med ångest och oro i fokus

Idag samlades 200 pedagoger inom fritidshemmet kring det viktiga temat ”Ångest och oro hos våra elever – hur kan det yttra sig och vad kan vi göra?”. En lärorik dag som handlade om hur vi kan bidra till en positiv utveckling av våra elevers psykiska hälsa och välmående där fritidshemmet spelar en viktig roll i att göra skillnad för våra barn varje dag.

Dagen varvades mellan teori, praktiska tips, interaktioner, workshop, och givande samtal om hur man kan arbeta hälsofrämjande för en god psykisk hälsa.

Maria Ståhl, specialpedagog och Caroline Roos, skolpsykolog på Barn- och elevhälsan gav en fördjupning om bland annat ångest, fobier, PTSD och depression med både teori med praktiska tips. Pernilla Lilja, familjebehandlare på En väg ut berättade om hur orosanmälan fungerar. Hur arbetet kan se ut när ett barn har problematisk skolfrånvaro och hur samverkan med familjen och andra aktörer kan se ut.

– Att få en sådan här förmiddag tillsammans för samverkan är fantastiskt. Där vi når ut till alla skolor och i nästa steg till eleverna via medarbetarna. Ibland kanske man som medarbetare känner sig ensam med stora och svåra frågor. Då hoppas jag att en sådan här dag ger inspiration, redskap och information om hur man kan samverka både inom och utanför skolan, säger Maria Ståhl, specialpedagog på Barn- och elevhälsan i Nacka.

– Vi upplever att ångest och oro ökar hos våra elever. Därför är det så viktigt att vi får samlas för att lära oss mer om hur det kan yttra sig och vad vi kan göra, säger Elisabeth Lindberg, utbildningsstrateg och samordnare för Fritids.nu.

Fritids.nu

En stor del av en elevs skoldag består av fritidshemsverksamhet. Sen många år tillbaka finns arbetsgruppen Fritids.nu vars målsättning är att skapa fokus, lyfta fram och stärka fritidshemsverksamheten inom Nackas kommunala skolor. För att öka kvalitén och likvärdigheten på våra skolors fritidshem anordnar FRITIDS punkt NU inspirationsdagar med workshops och erfarenhetsutbyte samt ett fritidskonvent med aktuella föreläsningar varje år för all fritidshemspersonal.

Läs mer om arbetsgruppen på Fritids.nu

Sidan uppdaterades: