Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.


Vår arbetsgrupp Fritids.nu och satsningar på fritidshemsverksamheten

En stor del av en elevs skoldag består av fritidshemsverksamhet. Sen många år tillbaka finns arbetsgruppen Fritids.nu vars målsättning är att skapa fokus, lyfta fram och stärka fritidshemsverksamheten inom Nackas kommunala skolor. För att öka kvalitén och likvärdigheten på våra skolors fritidshem anordnar FRITIDS punkt NU inspirationsdagar med workshops och erfarenhetsutbyte samt ett fritidskonvent med aktuella föreläsningar varje år för all fritidshemspersonal.

Arbetsgruppen består av Lena Wikenholm, biträdande rektor Myrsjösskolan, Åsa Sörman, lärare i fritidshem på Boo gårds skola, Annika Billing biträdande rektor på Samskolan, Emma Bergström lärare i fritidshem på Samskolan, Joel Stefansson, fritidspedagog på Saltängens skola, Elisabeth Lindberg, utbildningsstrateg Verksamhetsstödet och Marta Espinoza projektstrateg Verksamhetsstödet.

Fritidshemmen har en mycket aktiv grupp på Facebook där skolornas fritidshem delar med sig av sin verksamhet i ord och bild. Välkommen att besöka sidan: https://www.facebook.com/groups/fritids.nu/

Fritidskonvent hösten 2023

Fredagen den 13 oktober bjuder vi in till läsårets fritidskonvent. Tema för dagen kommer vara "Ångest och oro hos våra elever - hur kan det yttra sig och vad gör vi?"

Föreläsare är Caroline Roos och Maria Ståhl från Nacka kommuns centrala barn- och elevhälsa samt Pernilla Lilja och Åsa Johansson från "En väg ut".

Vi ser fram emot att ses kring detta aktuella och viktiga ämne tillsammans med våra medarbetare på Nackas kommunala fritidshem.

Vårens kompetensutvecklingsinsats 2023

Vi besöker varandras verksamheter och följer upp fritidskonventet från ht-22, LGR22 och Normmedvetet förhållningssätt i praktiken. Inom rektorsområdet träffas medarbetare från fritidshemmen för dialog.

Syftet med träffarna är skapa förutsättningar för nätverk och att kunna ge och få inspiration samt att öka förståelsen för hur det ser ut i rektorsområdets fritidshem. Målet med detta är att med ökad förståelse utveckla sin egen verksamhet.

Till stöd för dessa träffar har en agenda och ett underlag tagits fram: Välkomna till vårens kompetensutvecklingsinsats vt-23.pdf

Fritidskonvent hösten 2022

Succé på årets fritidskonvent!

Fredagen den 7 oktober hade vi glädjen att få bjuda in till ett Fritidskonvent för pedaoger och skolledare i Nackas kommunala fritidshem. Drygt 200 personer var anmälda och temat för dagen var LGR22 och Normmedvetet förhållningssätt i praktiken.

Eva Kane, lektor som undervisar på Grundlärarprogrammet mot fritidshem på Stockholms Universitet föreläste om fritidshemmets uppdrag enligt LGR-22 och ägnade särskilt fokus på omsorgsbiten.

Jämställts föreläsare Maria Hulth och David Flato fokuserade på ett fritidshem för alla – Normmedvetet förhållningssätt i praktiken.

Det blev en värdefull och inspirerande dag för alla deltagare som fortsätter göra skillnad för våra elever. Nästa konvent planeras till ht-23.

Sidan uppdaterades: