Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.


Vår arbetsgrupp Fritids.nu och satsningar på fritidshemsverksamheten

En stor del av en elevs skoldag består av fritidshemsverksamhet. Sen många år tillbaka finns arbetsgruppen FRITIDS punkt NU vars målsättning är att skapa fokus, lyfta fram och stärka fritidshemsverksamheten inom Nackas kommunala skolor. Gruppen består av fritidspedagoger, skolledare och utbildningsstrateg. För att öka kvalitén och likvärdigheten på våra skolors fritidshem anordnar FRITIDS punkt NU inspirationsdagar med workshops och erfarenhetsutbyte samt ett fritidskonvent med aktuella föreläsningar varje år för all fritidshemspersonal.

Fritidshemmen har en mycket aktiv grupp på Facebook där skolornas fritidshem delar med sig av sin verksamhet i ord och bild. Välkommen att besöka sidan: https://www.facebook.com/groups/fritids.nu/

Sidan uppdaterades: