Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...


Vår arbetsgrupp Fritids.nu och satsningar på fritidshemsverksamheten

En stor del av en elevs skoldag består av fritidshemsverksamhet. Sen många år tillbaka finns arbetsgruppen Fritids.nu vars målsättning är att skapa fokus, lyfta fram och stärka fritidshemsverksamheten inom Nackas kommunala skolor. För att öka kvalitén och likvärdigheten på våra skolors fritidshem anordnar FRITIDS punkt NU inspirationsdagar med workshops och erfarenhetsutbyte samt ett fritidskonvent med aktuella föreläsningar varje år för all fritidshemspersonal.

Arbetsgruppen består av Lena Wikenholm, biträdande rektor Myrsjösskolan, Åsa Sörman, lärare i fritidshem på Boo gårds skola, Annika Billing biträdande rektor på Samskolan, Emma Bergström lärare i fritidshem på Samskolan, Joel Stefansson, fritidspedagog på Saltängens skola, Elisabeth Lindberg, utbildningsstrateg Verksamhetsstödet och Marta Espinoza projektstrateg Verksamhetsstödet.

Fritidshemmen har en mycket aktiv grupp på Facebook där skolornas fritidshem delar med sig av sin verksamhet i ord och bild. Välkommen att besöka sidan: https://www.facebook.com/groups/fritids.nu/

Fritidskonvent hösten 2023

Fredagen den 13 oktober genomfördes läsårets fritidskonvent. Temat för dagen var "Ångest och oro hos våra elever - hur kan det yttra sig och vad gör vi?" Föreläste gjorde Caroline Roos, psykolog, och Maria Ståhl, specialpedagog, från Nacka kommuns centrala barn- och elevhälsa samt Pernilla Lilja och Åsa Johansson från "En väg ut".

Det blev en värdefull dag kring detta aktuella och viktiga ämne där nya insikter bidrar i det fortsatta arbetet att värna om våra elevers välmående. Medarbetarna på Nackas kommunala fritidshem gör skillnad för våra elever varje dag!

Nästa konvent planeras till ht-24.

Vårens kompetensutvecklingsinsats 2024

Vi besöker varandras verksamheter och följer upp fritidskonventet från ht-23. Inom rektorsområdet träffas medarbetare från fritidshemmen för dialog. Till stöd för dessa träffar tas en gemensam agenda fram från arbetsgruppen Fritids.nu

Syftet med träffarna är skapa förutsättningar för nätverk och att kunna ge och få inspiration samt att öka förståelsen för hur det ser ut i rektorsområdets fritidshem. Målet med detta är att med ökad förståelse utveckla sin egen verksamhet.

Sidan uppdaterades: