Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

2023 års Fjädernpristagare hyllade för sitt pedagogiska utvecklingsarbete

Den 25 april samlades 2023 års Fjädernpristagare för att ta emot diplom och ovationer från alla skolledare inom Nackas kommunala skolor och förskolor. De 16 pristagarna har genomfört ett pedagogiskt utvecklingsarbete som de dokumenterat i en akademisk artikel.

Fjädernpriset kan sökas av alla medarbetare med förskollärarexamen, lärarexamen eller fritidspedagog/fritidslärarexamen som har genomfört ett pedagogiskt utvecklingsprojekt eller gjort en studie av undervisning eller arbetssätt. De som blir utvalda får skriva en artikel om sitt projekt som sedan publiceras i Skolportens publikationsserie för dokumenterat utvecklingsarbete. De får även en prissumma som till exempel kan användas till kompetensutveckling.

Vinnarna av kvalitetspriset Fjädern 2023:

Mikaela Kjellgren, Boo gårds skola: ”Lyft ut dem ur klassrummet! Ett projekt i bild där eleverna arbetar mot autentiska mottagare i ett offentligt, fysiskt eller digitalt rum bortom klassrummet.”

Teresia Lenander Midow och Kristina Ekmark, Stavsborgsskolan och Myrsjöskolan: ”Titta! Industriella revolutionen. Hur man kan arbeta med sakprosatexter och gestaltning för att nå en djupare läsförståelse”

Viktor Dickson Gänger, Charlie Östlund och Niclas Sjöstrand, Sågtorpsskolan: ”Rastpedagogen - Rörelseglädje och trygghet”.

Helena Häger, Järla skola: ”Reflektionsboken - Ett verktyg för att aktivera och stärka elevers egen motivation för skolarbete”.

Charlotta Saiho, Sarra Sassi och Alice Elmstedt, Universums förskola: ”Språkutvecklande arbetssätt. När skriv- och läslusten tar fart i förskolan”.

Camilla Ekström, Birgitta Nilsson och Victor Dahlberg, Nacka gymnasium: ”Lutningen är en kvot! En Learning Study för att underlätta elevers förståelse för lutningen av en linjär funktion”.

Martin Flodkvist Hjort, Myrsjöskolan: ”Havet välte, stormen ven, får jag sno den raden? Att fördjupa sig i ett författarskap”.

Lasse Svensson och Peter Habbe, YBC, artikeln publiceras inom kort.

Fjädernpriset har delats ut sedan 2007 och de cirka 100 artiklar som hittills belönats utgör en fantastisk kunskapsbas och inspirationskälla. Du hittar alla Fjädernpristagarna här.

Sidan uppdaterades: