Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fritidshem och Fritidsklubb

På den här sidan kan du läsa om fritidshem och fritidsklubb, även kallad öppen fritidsverksamhet. Du kan även göra en ansökan eller säga upp din plats i Nackas kommunala fritidsklubbar genom vår E-tjänst.

Fritidshem - åk F-3

Fritidshemmet är till för barn i åldern 6-9 år och fram till och med juni det år man fyller 10 år (årskurs F–3).

Alla elever som har en skolplacering i årskurs F-3 på en grundskola i Nacka är också garanterade en plats på skolans fritidshem. Du behöver aktivt göra en ansökan om fritidshemsplats samt skriva ett kontrakt med skolan eller anordnaren av pedagogisk omsorg. Detta gäller under förutsättning att eleven är folkbokförd i Nacka och att elevens vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetslös eller föräldraledig. Ansökan gör du via e-tjänsten Nacka24.

Ansökan och uppsägning av plats - Fritidshem

Mellanrum.PNG

Fritidsklubb/öppen fritidsverksamhet - åk 4-6

Öppen fritidsverksamhet kallas ofta för ”Fritidsklubben” och erbjuds från och med den 1 augusti det år eleven fyller 10 år, fram till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år (årskurs 4-6).

Varje skola bestämmer hur den öppna fritidsverksamheten utformas på just sin skola. Önskar du ytterligare information om fritidsklubbens verksamhet, vänligen kontakta respektive skola eller se information på skolans webbsida. Du ansöker via Nackas kommunala skolor och förskolors e-tjänst.

Ansökan och uppsägning av plats - Fritidsklubben

Mellanrum.PNG

Vanliga frågor och svar om Fritidsklubben

Vad kostar Fritidsklubben?

Avgiften för fritidsklubben är 900 kronor per månad. Avgiften ingår inte i maxtaxan. Ansökan kan göras för start på fritidsklubben 1 augusti, men även kontinuerligt under läsåret.

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är 30 dagar om du önskar avsluta innan läsårets slut. Alla platser i Fritidsklubben avslutas automatiskt den 30 juni innevarande läsår.

Vad är skillnaden på Fritidsklubb och Öppen fritidsverksamhet?

Öppen fritidsverksamhet kallas även Fritidsklubb. Fritidsklubben har blivit det vanligast namnet att säga när man pratar om verksamheten.

Under vilka förutsättningar får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem?

Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem. Det gäller om eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem.

Källa: 14 kapitlet 7 § skollagen.

Mellanrum.PNG

Sidan uppdaterades: