Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansök om plats på fritidsklubb

På den här sidan hittar du information om hur du söker eller säger upp en plats på en öppen fritidsverksamhet, även kallad fritidsklubb för barn mellan 10-12 år i en kommunal skola.
 1. Att göra innan du ansöker 

  Alla elever har möjlighet att ha öppen fritidshemsverksamhet från och med den 1 augusti det år barnet fyller 10 år. Öppen fritidsverksamhet kallas ofta för ”Fritidsklubben”.

  Har du eller eleven skyddade personuppgifter, eller saknar du tillgång till e-legitimation? I så fall kan du inte ansöka digitalt. Kontakta skolan för manuell hantering.

  För att göra din ansökan behöver du ha fungerande e-legitimation (bank-id) för legitimering och en giltig e-postadress för bekräftelse. Du som gör ansökan behöver vara vårdnadshavare eller ombud för eleven. Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera ansökan och den andra vårdnadshavaren ska bekräfta och godkänna. Du som gör ansökan behöver därför ha tillgång till e-postadress till den andra vårdnadshavarens e-postadress vid registreringen. Den andra vårdnadshavaren kommer därefter få en mejlavisering med instruktion för att bekräfta ansökan.

  I samband med ansökan eller uppsägning behöver du veta namnet på elevens skola samt årskurs eleven går i det läsår ansökan eller uppsägningen avser.

  Uppsägning gäller från 30 dagar efter att uppsägningen blivit registrerad.

 2. Gör din ansökan eller uppsägning

  1/6: Ansökan öppnar för kommande läsår. Handläggningstiden kan variera under perioden 15/6– 5/8 pga. semestrar. Är ärendet akut så ber vi dig kontakta din skola direkt.
  1/7-31/7: Ansökan stängd. Kontakta din skola.

  För att göra en ansökan eller säga upp en plats på fritidsklubben följer du tre steg i E-tjänsten:

  Fritidsklubb inom Nackas kommunala skolor E-tjänst för ansökan och uppsägning av plats
 3. Vad händer sen?

  Efter att din ansökan eller uppsägning är behandlad av skolan får du en bekräftelse per e-post. Bekräftelsen sänds till den e-postadress du angivit i samband med registreringen. Om ni är två vårdnadshavare får båda bekräftelse.

  Du kan också få avisering om att något behöver kompletteras. Du behöver i sådana fall inkomma med kompletterande uppgifter innan din ansökan eller uppsägning kan behandlas.

Sidan uppdaterades: