Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Sickla skola

Elev och vårdnadshavare

Här finner du läsårsdata för terminerna. I menyn till höger finns mer information om vårt fritidshem, fritidsklubb, Infomentor, elevrådet, vårt trygghetsarbete.

Läsårsdata vårterminen -24

v. 9  Sportlov
5 mar Kvällsmöte (APT) för personalen. Fritids stänger kl. 15.45. *
v. 14  Påsklov
9 apr Kvällsmöte (APT) för personalen. Fritids stänger kl. 15.45. *
2 maj Studiedag, skola stängd, fritids öppet.
7 maj Kvällsmöte (APT) för personalen. Fritids stänger kl. 15.45. *
10 maj Lovdag. Fritids öppet.
7 juni Skoldag som vanligt
12 juni Skolavslutning
14 juni Fritids stängt pga planeringsdag för fritidspersonal.
17/6-5/7 Sommarfritids. Förlagd på Vilans skola.
v. 28-31 Sommarstängt. Endast jourfritids är öppet.
5 aug Fritidsverksamhet öppnar på Sickla skola
19 aug Skolstart läsår 24/25

* Fritidshemmet kan ibland behöva stänga enstaka dagar för personalplanering eller utbildning. Under dessa dagar kommer vi erbjuda ett alternativ för de elever som har behov av omsorg. Fritidshem erbjuds även under lov och under sommaren finns ett sommaröppet alternativ. Vi erbjuder dock inte fritidshem i samband med större helger. Skolan kommer begära in uppgifter om elevernas omsorgsbehov inför lov och dagar med ändrat öppethållande. Vid frågor maila ullrika.modin@nacka.se

Kommande terminer och lov

Se en översikt över kommande terminer och lov i Nackas kommunala skolor.

Ledighet under läsåret - information och rutin

Vi vill påminna om vad som gäller för ledighet för elever och ber er vårdnadshavare att respektera att ledighet endast ska ges vid särskilda eller synnerliga skäl under obligatoriska skoldagar under läsåret.

En elev i grundskolan ska, enligt Skollagen 7 kap. 17 §, delta i den verksamhet som anordnas om inte eleven har särskilda skäl att utebli.

Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete för att nå mål och kriterier. Elevernas skoldag är att betrakta som deras arbete och skolplikten väger tungt i vårt land. Använd loven till resor och att fira familjefirande. Semesterresa, fira högtidsdagar eller besök hos släktingar räknas inte som synnerliga skäl. Samråd ska ske med klasslärare innan ledighet begärs.

Klasslärare/mentor har befogenhet att bevilja max tre dagar under ett läsår. Längre sammanlagd ledighet än tio dagar under ett läsår avslås generellt av bitr rektor. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

Vi beviljar ingen ledighet under arbetet med utvecklingssamtal eller under dagar då nationella prov skall genomföras i årskurs 3 och 6.

Det kan finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få ledigt. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att klasslärare/mentor kan göra en bedömning i varje enskilt fall innan hen tillstyrker eller avstyrker en ledighetsansökan.

  • Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter får klassläraren bevilja ledighet för högst tre skoldagar under ett läsår.
  • Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter, beviljar rektor ledighet, för maximalt tio skoldagar under ett läsår enligt Skollagen 7 kap. 18 §.
  • Vid synnerliga skäl kan endast rektor bevilja ledighet utöver tio dagar.

Synnerliga skäl är starkare än särskilda skäl.

Förlorad undervisning tas igen enligt överenskommelse med klasslärare. Ifylld blankett lämnas in tre veckor i förväg med båda vårdnadshavarnas underskrift.

Om ni som vårdnadshavare, trots ett avslag på en ledighetsansökan, ändå väljer att låta ert barn vara frånvarande från skolan för t.ex. en semesterresa, så är det ert val som föräldrar. Vi registrerar då bortfallet av studietid som olovlig frånvaro.

Här finns blanketten för ledighetsansökan. (PDF-dokument, 189 kB)

Olycksfall

Om ditt barn råkar ut för ett olycksfall så ska du som vårdnadshavare anmäla det genom att klicka på länken nedan.
Anmälan om olycksfall

Sidan uppdaterades: