Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elevhälsoteamet på skolan

”Barn som mår bra och är trygga lär sig”

Elevhälsan på skolan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det gör vi på olika sätt tex genom att ge stöd och handledning till lärare, ha kontakt med vårdnadshavare och elever eller att samarbeta med externa instanser.

Elevhälsoteamet består av:
Rektor, bitr. rektor, skolsköterska, skolkurator, speciallärare, skolläkare och skolpsykolog.

Vid vissa situationer kan vi även samverkan med Nacka kommuns Barn och elevhälsa.

Målsättning
Alla elever på Vilans skola ska ges möjlighet att nå uppsatta mål, både kunskapsmässigt och socialt. Det är allas ansvar på skolan att vara uppmärksam på att elever mår bra och inte far illa. Elevernas utveckling i skolan är beroende av samspelet mellan lärare, vårdnadshavare, andra vuxna och kamrater. Vi strävar mot att möta varje elev utifrån hens förutsättningar och behov i det dagliga skolarbetet. Detta innebär att alla medarbetare har i uppdrag att dagligen stödja eleverna så att de upplever skolan meningsfull och begriplig.

För att det ska vara möjligt ska alla medarbetare arbeta förebyggande och agera snabbt om de uppfattar någon form av oro kring en elev. Alla behöver har ha en god hälsa såväl fysiskt som psykiskt för att få skola och fritid att fungera.

Tyngdpunkten i elevhälso arbetet är de förebyggande åtgärderna och att det dagliga arbetet som bedrivs på organisation, grupp- och individnivå.

Skolsköterska

Katarina Del Gaiso (arbetar på skola två dagar per vecka)
Tfn: 070-431 85 61
E-post: katarina.delgaiso@nacka.se

Ingår i Elevhälsoteamet
Finns på skolan två dagar per vecka
Tisdagar och onsdagar kl 8-16

Kurator

Helena Räf får sina uppdrag via elevhälsoteamet

Ingår i Elevhälsoteamet på skolan.
Arbetar på skolan två dagar i veckan.

Skolpsykolog

Franziska Lagervret får sina uppdrag via elevhälsoteamet

Ingår i Elevhälsoteamet
Arbetar på skolan 1 dag i veckan

Sidan uppdaterades: