Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vilans skola

Här nedan och till höger hittar du information och blanketter som du kan behöva ha tillgång till som elev och vårdnadshavare på Vilans skola

Innehåll på den här sidan, klicka för att komma till rätt rubrik:
Bedömning och betygssättning
Klubben
Terminer och lov
Ledighet under läsåret
Olycksfall

Bedömning och betygsättning

Här nedan finns några bra länkar för den som önskar sätta sig in mer i vad som gäller rörande bedömning och betygsättning:

Länk med film och information från Skolverket om hur lärare bedömer och sätter betyg:
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/betyg-och-kunskapskrav

Länk till Skolverkets samlingssida kring bedömning och betygsättning:
http://www.skolverket.se/bedomning/betyg

Film från pedagog Värmland som vänder sig till elever och vårdnadshavare:
https://youtu.be/MOKqtoy6UP4

Klubben

Är vår verksamhet för dig som behöver omsorg i åk 4-6.

Fritidshem/klubb ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) erbjudas i stället för fritidshem, om eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem. Öppettiderna för fritidsklubben är desamma som för fritidshemmen samt omfattar även lov- och studiedagar.

Kontrakt för fritidsklubben gäller för ett läsår i taget. Om vårdnadshavare dessförinnan vill säga upp platsen gäller 30 dagars uppsägningstid och sker via samma kontrakt.

Avgiften för en plats i fritidsklubben inom Nackas kommunala skolor är 900 kr/månaden. Avgiften ingår inte i maxtaxan. Skolan ansvarar för att fakturera vårdnadshavare för platsen.

Ansök till Klubben här- klicka på länken nedan;

Ansök om plats här (PDF-dokument, 139 kB)

Uppsägning av plats (PDF-dokument, 152 kB)

Terminer och lov

 • Skolavslutning den 11 juni 2021
 • Den 14 juni är fritids stängt- Behöver du omsorg så hör av dig senast den 31 maj till exp
 • Den 10-11 augusti har skolan och fritids planeringsdagar. Behöver du omsorg så hör av dig senast den 12 juni till exp.
 • Skolstart för läsåret 21 22 startar den 17 augusti.
 • Den 27 aaugusti studiedag Lärare- Fritids öppet.
 • v 44 Höstlov - Fritids öppet
 • Höstterminen slutart Den 21 dec då vi julavslutning
 • Vårterminen för eleverna börjar den 11 januari 2022
 • vecka 9 sportlov
 • vecka 15 påsklov
 • Den 27 maj lovdag- fritids öppet
 • Läsåret slutar den 10 juni 2022

Ledighet under läsåret - information och rutin

Vi vill påminna om vad som gäller för ledighet för elever och ber er vårdnadshavare att respektera att ledighet endast ska ges vid särskilda eller synnerliga skäl under obligatoriska skoldagar under läsåret.

En elev i grundskolan ska, enligt Skollagen 7 kap. 17 §, delta i den verksamhet som anordnas om inte eleven har särskilda skäl att utebli. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete för att nå mål och kriterier. Elevernas skoldag är att betrakta som deras arbete och skolplikten väger tungt i vårt land. Använd loven till resor och att fira familjefirande. Semesterresa, fira högtidsdagar eller besök hos släktingar räknas inte som synnerliga skäl. Samråd ska ske med klasslärare innan ledighet begärs.

Klasslärare/mentor har befogenhet att bevilja max tre dagar under ett läsår. Längre sammanlagd ledighet än tio dagar under ett läsår avslås generellt av bitr rektor. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

Vi beviljar ingen ledighet under arbetet med utvecklingssamtal eller under dagar då nationella prov skall genomföras i årskurs 3 och 6.

Det kan finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få ledigt. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att klasslärare/mentor kan göra en bedömning i varje enskilt fall innan hen tillstyrker eller avstyrker en ledighetsansökan.

 • Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter får klassläraren bevilja ledighet för högst tre skoldagar under ett läsår.
 • Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter, beviljar rektor ledighet, för maximalt tio skoldagar under ett läsår enligt Skollagen 7 kap. 18 §.
 • Vid synnerliga skäl kan endast rektor bevilja ledighet utöver tio dagar.

Synnerliga skäl är starkare än särskilda skäl.

Förlorad undervisning tas igen enligt överenskommelse med klasslärare. Ifylld blankett lämnas in tre veckor i förväg med båda vårdnadshavarnas underskrift.

Om ni som vårdnadshavare, trots ett avslag på en ledighetsansökan, ändå väljer att låta ert barn vara frånvarande från skolan för t.ex. en semesterresa, så är det ert val som föräldrar. Vi registrerar då bortfallet av studietid som olovlig frånvaro.

Ansökan om ledighet (PDF-dokument, 99 kB)

Olycksfall

Här hittar du länken till anmälan av olycksfall

Vad blir det för lunch idag?

Veckans meny

Sidan uppdaterades: