Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vilans skola

Här nedan och till höger hittar du information och blanketter som du kan behöva ha tillgång till som elev och vårdnadshavare på Vilans skola

Innehåll på den här sidan, klicka för att komma till rätt rubrik:

Terminer och lov- kalendarium
Bedömning och betygssättning
Klubben
Ledighet under läsåret

Om ditt barn råkar ut för ett olycksfall så ska du anmäla det som vårdnadshavare genom att klicka på Olycksfall nedan;
Olycksfall

Kalendarium Läsåret 23/24

Under året kommer det att läggas in ytterligare 2 dagar för utvecklingssamtalsdag varje termin samt en ytterligare dag men datum ej fastställt.

  • Den 14-15 augusti 2023- Skolan och fritids stängt då vi har Studiedagar med Uppstart för medarbetare- anmäl omsorg vid behov till david.andersson@nacka.se senast 13 juni 2023.
  • 21 augusti -Läsåret för eleverna startar

14/9 Utvecklingssamtalsdag skolan stängd. Fritidsomsorg finns och anmäls till David.andersson@nacka.se senas den 30 aug 23

Vecka 44 Höstlov

21 dec 2023- Julavslutning i klassrummen

Vårterminen 2024

8 januari - Skola och fritids stängt för planering och uppstart. Omsorg erbjuds och du lägger in dina tider i InfoMentor senas den 20 dec 2023

9 januari - Vårterminen startar för våra elever enligt schema

Vecka 9 Sportlov

Den 27 mars Utvecklingssamtalsdag skolan stängd. Fritidsomsorg finns och anmäls till David.andersson@nacka.se senas den 15 mars

Vecka 14 Påsklov

12 juni 2024 Sommarlovsavslutning enligt tradition

Kommande terminer och lov

Läsåret är uppdelat i terminer och lov. Nackas kommunala skolor har samma datum för de olika loven. Se respektive skolas webbplats för att se uppgifter om studie- och planeringsdagar.

Se en översikt över kommande terminer och lov i Nackas kommunala skolor.

Bedömning och betygsättning

Här nedan finns några bra länkar för den som önskar sätta sig in mer i vad som gäller rörande bedömning och betygsättning:

Länk med film och information från Skolverket om hur lärare bedömer och sätter betyg:
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/betyg-och-kunskapskrav

Länk till Skolverkets samlingssida kring bedömning och betygsättning:
http://www.skolverket.se/bedomning/betyg

Film från pedagog Värmland som vänder sig till elever och vårdnadshavare:
https://youtu.be/MOKqtoy6UP4

Fritidsklubben för åk 4-6

På Vilans fritidsklubb vill vi främja elevernas ansvarstagande och kreativitet, eleverna är vår och varandras inspirationskälla. Verksamheten låter dem ta mycket ansvar och egna initiativ för sin tid på Klubben.

Vi har ett klubbråd som äger rum ett par gånger per termin där eleverna tillsammans med pedagogerna ger förslag och tar beslut om hur verksamheten ska se ut.
Vi erbjuder också fasta aktiviteter varje dag till exempel fritidsgymnastik, läxhjälp och aktiviteter utomhus.

Klubben har öppet måndag-fredag från skoldagens slut till 16:30 och erbjuder även öppen verksamhet under skolans lov.

Kontrakt för fritidsklubben gäller löpande och när du vill säga upp platsen gäller 30 dagars uppsägningstid och det sker via en uppsägningsblankett som finns nedan.

Avgiften för en plats i fritidsklubben inom Nackas kommunala skolor är 900 kr/månaden. Avgiften ingår inte i maxtaxan. Skolan ansvarar för att fakturera vårdnadshavare för platsen.

Ansök till Klubben här- klicka på länken nedan;

Ansökan om plats på klubben (PDF-dokument, 138 kB)

Uppsägning av plats (PDF-dokument, 152 kB)

Ledighet under läsåret - information och rutin

Vi vill påminna om vad som gäller för ledighet för elever och ber er vårdnadshavare att respektera att ledighet endast ska ges vid särskilda eller synnerliga skäl under obligatoriska skoldagar under läsåret.

En elev i grundskolan ska, enligt Skollagen 7 kap. 17 §, delta i den verksamhet som anordnas om inte eleven har särskilda skäl att utebli. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete för att nå mål och kriterier. Elevernas skoldag är att betrakta som deras arbete och skolplikten väger tungt i vårt land. Använd loven till resor och att fira familjefirande. Semesterresa, fira högtidsdagar eller besök hos släktingar räknas inte som synnerliga skäl. Samråd ska ske med klasslärare innan ledighet begärs.

Klasslärare/mentor har befogenhet att bevilja max tre dagar under ett läsår. Längre sammanlagd ledighet än tio dagar under ett läsår avslås generellt av bitr rektor. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

Vi beviljar ingen ledighet under arbetet med utvecklingssamtal eller under dagar då nationella prov skall genomföras i årskurs 3 och 6.

Det kan finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få ledigt. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att klasslärare/mentor kan göra en bedömning i varje enskilt fall innan hen tillstyrker eller avstyrker en ledighetsansökan.

  • Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter får klassläraren bevilja ledighet för högst tre skoldagar under ett läsår.
  • Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter, beviljar rektor ledighet, för maximalt tio skoldagar under ett läsår enligt Skollagen 7 kap. 18 §.

Synnerliga skäl är starkare än särskilda skäl.

Förlorad undervisning tas igen enligt överenskommelse med klasslärare. Ifylld blankett lämnas in tre veckor i förväg med båda vårdnadshavarnas underskrift.

Om ni som vårdnadshavare, trots ett avslag på en ledighetsansökan, ändå väljer att låta ert barn vara frånvarande från skolan för t.ex. en semesterresa, så är det ert val som föräldrar. Vi registrerar då bortfallet av studietid som olovlig frånvaro.

Ansökan om ledighet.docx

Olycksfall

Här hittar du länken till anmälan av olycksfall

Sidan uppdaterades: