Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vilans skola

Här nedan och till höger hittar du information och blanketter som du kan behöva ha tillgång till som elev och vårdnadshavare på Vilans skola

Innehåll på den här sidan, klicka för att komma till rätt rubrik:

Terminer och lov- kalendarium
Bedömning och betygssättning
Klubben
Ledighet under läsåret

Om ditt barn råkar ut för ett olycksfall så ska du anmäla det som vårdnadshavare genom att klicka på Olycksfall nedan;
Olycksfall

Läsårsdata/kalendarium Vilans skola 23/24

Vårtermin 2024

6 juni Sveriges nationaldag (röd dag, skola och fritids stängt)

12 juni sommaravslutning enligt tradition på skolgården

13 och 14 juni fritids stängt pga. planeringsdagar. Omsorg finns vid behov och anmäls till david.andersson@nacka.se senast den 13 maj.

Sommaren 2024 - fritids/omsorg

Vecka 25, 26 och 27 Vilans skolas fritids och Sickla skolas fritids sammanslagning - alla är på Vilans skola dessa veckor

Vecka 28, 29, 30 och 31 fritids sommarstängt

Höstterminen 2024

12 och 13 augusti fritids stängt pga. planeringsdagar. Omsorg finns vid behov och anmäls till david.andersson@nacka.se

19 augusti skolstart

Höstlov vecka 44

20 december terminsavslutning

8 januari vårterminen startar

Vecka 9 sportlov

Vecka 16 påsklov

2 maj LOVDAG

30 maj LOVDAG

12 juni terminsavslutning

Kommande terminer och lov

Läsåret är uppdelat i terminer och lov. Nackas kommunala skolor har samma datum för de olika loven. Se respektive skolas webbplats för att se uppgifter om studie- och planeringsdagar.

Se en översikt över kommande terminer och lov i Nackas kommunala skolor.

Bedömning och betygsättning

Här nedan finns några bra länkar för den som önskar sätta sig in mer i vad som gäller rörande bedömning och betygsättning:

Länk med film och information från Skolverket om hur lärare bedömer och sätter betyg:
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/betyg-och-kunskapskrav

Länk till Skolverkets samlingssida kring bedömning och betygsättning:
http://www.skolverket.se/bedomning/betyg

Film från pedagog Värmland som vänder sig till elever och vårdnadshavare:
https://youtu.be/MOKqtoy6UP4

Fritidsklubben för åk 4-6

På Vilans fritidsklubb vill vi främja elevernas ansvarstagande och kreativitet, eleverna är vår och varandras inspirationskälla. Verksamheten låter dem ta mycket ansvar och egna initiativ för sin tid på Klubben.

Vi har ett klubbråd som äger rum ett par gånger per termin där eleverna tillsammans med pedagogerna ger förslag och tar beslut om hur verksamheten ska se ut.
Vi erbjuder också fasta aktiviteter varje dag till exempel fritidsgymnastik, läxhjälp och aktiviteter utomhus.

Klubben har öppet måndag-fredag från skoldagens slut till 16:30 och erbjuder även öppen verksamhet under skolans lov.

Kontrakt för fritidsklubben gäller löpande och när du vill säga upp platsen gäller 30 dagars uppsägningstid och det sker via en uppsägningsblankett som finns nedan.

Avgiften för en plats i fritidsklubben inom Nackas kommunala skolor är 900 kr/månaden. Avgiften ingår inte i maxtaxan. Skolan ansvarar för att fakturera vårdnadshavare för platsen.

Klicka på länken nedan för att ansöka eller avanmäla Vilans fritidsklubb

Ansökan och avanmälan Vilans fritidsklubb

Ledighet under läsåret - information och rutin

Vi vill påminna om vad som gäller för ledighet för elever och ber er vårdnadshavare att respektera att ledighet endast ska ges vid särskilda eller synnerliga skäl under obligatoriska skoldagar under läsåret.

En elev i grundskolan ska, enligt Skollagen 7 kap. 17 §, delta i den verksamhet som anordnas om inte eleven har särskilda skäl att utebli. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete för att nå mål och kriterier. Elevernas skoldag är att betrakta som deras arbete och skolplikten väger tungt i vårt land. Använd loven till resor och att fira familjefirande. Semesterresa, fira högtidsdagar eller besök hos släktingar räknas inte som synnerliga skäl. Samråd ska ske med klasslärare innan ledighet begärs.

Klasslärare/mentor har befogenhet att bevilja max tre dagar under ett läsår. Längre sammanlagd ledighet än tio dagar under ett läsår avslås generellt av bitr rektor. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

Vi beviljar ingen ledighet under arbetet med utvecklingssamtal eller under dagar då nationella prov skall genomföras i årskurs 3 och 6.

Det kan finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få ledigt. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att klasslärare/mentor kan göra en bedömning i varje enskilt fall innan hen tillstyrker eller avstyrker en ledighetsansökan.

  • Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter får klassläraren bevilja ledighet för högst tre skoldagar under ett läsår.
  • Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter, beviljar rektor ledighet, för maximalt tio skoldagar under ett läsår enligt Skollagen 7 kap. 18 §.

Synnerliga skäl är starkare än särskilda skäl.

Förlorad undervisning tas igen enligt överenskommelse med klasslärare. Ifylld blankett lämnas in tre veckor i förväg med båda vårdnadshavarnas underskrift.

Om ni som vårdnadshavare, trots ett avslag på en ledighetsansökan, ändå väljer att låta ert barn vara frånvarande från skolan för t.ex. en semesterresa, så är det ert val som föräldrar. Vi registrerar då bortfallet av studietid som olovlig frånvaro.

Ansökan om ledighet.docx

Olycksfall

Här hittar du länken till anmälan av olycksfall

Sidan uppdaterades: