Hoppa till innehåll
  • En tavla i matsalen

    Några elever har haft ett konstprojekt i matsalen. De har prövat och utvecklat idéer, löst problem och omsatt idéerna i handling.

    Läs mer!

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.