Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Högsta betyg av Skolinspektionen

Den 18-19 april genomförde Skolinspektionen en regelbunden kvalitetsgranskning av YBC. Man granskade Trygghet och studiero, Rektors ledarskap, Betyg och bedömning och Undervisning. YBC fick genomgående högsta betyg i alla granskade områden.

Skolinspektionen genomför, i hela Sverige, regelbundna kvalitetsgranskningar. Under april var turen kommen till Nacka kommun där bland annat YBC valdes ut som en av flera skolor där kvaliteten i verksamheten skulle granskas. Under 18-19 april genomförde Skolinspektionen ungefär tio lektionsbesök, intervjuade ca 15 elever och 12 lärare, intervjuade representanter från elevhälsan och avlutningsvis intervju med rektor och biträdande rektor. Skolinspektionen granskade fyra delar av skolans verksamhet och dessa var: trygghet och studiero, rektors ledarskap, betyg och bedömning och undervisningen. I skolinspektionens står följande:

Beslut
Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls vid YBC - Young Business Creatives i följande utsträckning:
Rektors ledarskap
Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.
Undervisning
Undervisningen främjar i hög utsträckning skolans utveckling, elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.
Trygghet och studiero
Utbildningen präglas i hög utsträckning av trygghet och studiero så att eleverna kan
ägna sig åt skolarbete.
Bedömning och betygssättning
Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög utsträckning.

Skolinspektionen avslutar härmed granskningen av YBC - Young Business Creatives.

Är du intresserad av att läsa beslutet i sin helhet finns det att läsa här

Sidan uppdaterades: