Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
  • Slut cirkeln!

    Välkommen till om-och-om-igen-samhället

Tillsammans för en cirkulär ekonomi

Vi behöver gå från dagens linjära ekonomi till en cirkulär ekonomi där materialet aldrig blir till avfall utan används om och om igen.
Idag sätts varor på marknaden och används under en kort tid för att sedan bli till avfall.
I den cirkulära ekonomin finns inget avfall, bara resurser i ett slutet kretslopp – en sluten cirkel!

Välkommen till vår cirkulära hubb i Nacka Forum

Den cirkulära hubben är en plats där vi möjliggör för cirkulär utveckling i samverkan med andra.
En plats för inspirerande event, utställningar och aktiviteter med fokus på att dela, byta, låna, laga och lära.

Här verkar vi för att sluta cirkeln tillsammans!

Du hittar hubben i Nacka Forum vid glashissen på plan 0, mitt emot Kalaskompaniet.

Vill du sluta cirkeln tillsammans med oss?