Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Cirkulär ekonomi

Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker behöver bli mer cirkulärt. I kommunen pågår därför en omställning till en mer cirkulär ekonomi och delningsekonomi.

Cirkulär resurshantering är väsentlig för effektivt nyttjande av jordens resurser och för att minska klimatpåverkan och spridning av farliga ämnen i miljön.

Cirkulär ekonomi.JPG

Centrala begrepp inom området är:

  • Cirkulär ekonomi: affärsmodeller som bygger på återbruk
  • Återvinning och delningsekonomi: delning av varor och tjänster

EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin - Att sluta kretsloppet - pekar på fem prioriterade sektorer: plast, matavfall, råvaror av avgörande betydelse till exempel mineraler i elektronik, bygg- och rivningsavfall, samt biomassa och biobaserade produkter.

Nacka kommun har i Avfallsplanen 2021-2026 mål om att minska grovavfallen från hushållen med 20 procent per invånare. Målet omfattar allt grovavfall från hushåll såsom bygg- och rivningsavfall, trädgårdsavfall, elavfall och textil. Genom att återanvända och på olika sätt förlänga livslängden hos material och produkter kan vi minska mängden grovavfall. Att det behöver vara enkelt att lämna saker för återbruk lyfts fram i Nacka kommuns Mål och budget 2022–2024. (PDF-dokument, 7,1 MB)

Det finns även en åtgärd i Avfallsplanen 2021-2026 om att införa en intern bytestjänst för möbler och annan utrustning. Åtgärden avser införandet och driften av en intern webbaserad bytestjänst för möbler och annan utrustning i Nacka stadshuset och i den kommunala produktionen (förskola, skola, fritidsgårdar, äldreomsorg). Här kan du läsa mer om Avfallsplanen 2021-2026.

Mer information om hur Nacka vatten och avfall arbetar med återbruk finns här.

Återanvändning av IT

Sedan våren 2021 har Nacka kommun använt sig av ett Takeback-system. Takeback är en återtagstjänst för återanvändning av gamla IT-produkter. Över 400 IT-produkter som Nacka kommun tidigare använt kan nu användas igen, av nya användare.

Detta har lett till en klimatbesparing på 23 186 kg CO2 (data från 2021). Det motsvarar energin för att driva 2226 kylskåp i ett år eller värma upp 93 lägenheter i ett år eller köra tre varv runt jorden med bil.

Den här modellen av återanvändning ligger i linje med Agenda 2030 – FN:s 17 globala mål för att bland annat komma tillrätta med klimatutmaningarna.

Återbruk i kommunens verksamheter

Nacka kommun har sedan 1 juni 2021 ett nytt avtal för återbruk och lagring av möbler. Verksamheter som kan tänkas använda avtalet är skolor, förskolor, äldreomsorg, administration och kontor. Det nya avtalet omfattar som tidigare renovering av möbler, försäljning av gamla möbler, inköp av återbrukade möbler och lagring av möbler. Under 2022 kommer Nacka kommun tillsammans med Rekomo ta fram en enkel form av webbshop där kommunens lagrade möbler kommer att finnas, så att det blir enklare att se vad som finns tillgängligt. En skolas stolar som inte används kan exempelvis renoveras upp och få nytt liv på en annan skola.

Exempel från verksamheten

Projekt som med stor framgång använt sig av avtalet för återbrukade möbler är Nya Boo Gård skola och projektet Förnyelse av Nacka stadshus. På Boo gård skola är större delen av möblerna återbrukade. Miljöerna är inspirerande och bjuder in till härliga miljöer för lärande och trivsel. Valet av möbler ger inte bara en investering i eleverna och lärarnas dagliga miljöer utan är även en smart investering för miljön.

I Projektet Förnyelse av stadshuset är alla möbler som använts för att inreda det nya entréplanet återbrukade. Miljön som möter Nackaborna när de besöker stadshuset är både en investering med bäst valuta för skattepengarna och en investering i miljön.

Återbruks- och skaparmaterial till skolor och förskolor

Nacka vatten och avfall erbjuder skolor och förskolor i kommunen tillgång till giftfritt återbruks- och skaparmaterial som kan få nytt liv i barns och elevers händer. För att ta tillvara på ännu mer material som kommer in till våra kretsloppscentraler lämnar Nacka vatten och avfall kostnadsfritt ut återbruks- och skaparmaterial till skolor och förskolor cirka fyra gånger per år.

Återbruks- och skaparmaterial som lämnas ut är exempelvis träklossar, pussel, snäckor, kulor, träleksaker, pärlor, tyger, spel och böcker. Materialet är bland annat sådant som inte kan säljas vidare i butik och som sorterats ut av personer som arbetstränar. Projektet är ett samarbete mellan Nacka vatten och avfall och samarbetspartnern Human Bridge och Youth and Care.

Vid utlämning informerar Nacka vatten och avfall om vad för material som är giftfritt i enlighet med Nacka kommuns mål Giftfria förskolor, som du kan läsa mer om här.

Läs mer om återbruks- och skaparmaterial till skolor och förskolor.

Sidan uppdaterades: