Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Insamlingssystem

Här kan du läsa om de olika sätten vi samlar in kommunalt avfall på; kärl, säck, bottentömmande behållare och sopsug.

Kärl

Hushåll med enskilda kärl har så kallad behovstömning. Sopbilen kör i alla områden och tömmer de kärl som på tömningsdagen har rullats fram till vägkanten. På varje kärl finns ett datachip monterat och när sopbilen tömmer kärlet registreras tömningen automatiskt. Antalet registrerade tömningar ligger sedan till grund för faktureringen. I de flesta områden töms matavfallskärlet och restavfallskärlet samtidigt i så kallade tvåfacksbilar, med skilda fack för matavfall och restavfall. Olika typer av avfall blandas aldrig.

För flerbostadshus och samfälligheter med gemensamma kärl töms kärlen regelbundet enligt abonnemang.

Kärl används även vid insamling av grovavfall, elavfall och trädgårdsavfall.

Bottentömmande behållare

Bottentömmande behållare är ett samlingsnamn för olika typer av behållare som töms med kranbil. Det finns bottentömmande behållare i många olika varianter och fabrikat. De kan vara helt eller delvis nedgrävda eller stå på marken, så kallade markbehållare.

De finns i många olika storlekar och är en bra ersättning till säck och kärl på besvärliga hämtställen. Arbetsmiljön för sophämtningschauffören är betydligt bättre, eftersom tömningen sker maskinellt.

Ska du installera en bottentömmande behållare kontaktar du själv en leverantör för beställning av behållare. OBS! Behållare och hämtplats ska godkännas av Nacka vatten och avfall innan beställning görs så att vi kan garantera att hämtning kan ske.

Sopsug

Stationär sopsug:

Ett system med stationär sopsug består av ett ledningssystem och ett sugsystem kopplat till en container som samlar upp avfallet. Sugsystemet är fast monterat till systemet och suger kontinuerligt avfallet till containern. En lastväxlarbil hämtar containern och tömmer den när den är full.

Mobil sopsug:

Ett system som töms med mobil sopsug är uppbyggt av ledningar och en eller flera lagringstankar. En bil med suganordning kopplas till en dockningspunkt och suger avfallet från lagringstanken.

Sidan uppdaterades: