Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Insamlingssystem

Här kan du läsa om de olika sätten vi samlar in kommunalt avfall på; kärl, säck, bottentömmande behållare och sopsug.

Kärl och kärlskåp

Kärl

Hushåll med enskilda kärl har så kallad behovstömning. Sopbilen kör i alla områden och tömmer de kärl som på tömningsdagen har rullats fram till vägkanten. På varje kärl finns ett datachip monterat och när sopbilen tömmer kärlet registreras tömningen automatiskt. Antalet registrerade tömningar ligger sedan till grund för faktureringen. I de flesta områden töms matavfallskärlet och restavfallskärlet samtidigt i så kallade tvåfacksbilar, med skilda fack för matavfall och restavfall. Olika typer av avfall blandas aldrig.

Kärl används även vid insamling av grovavfall, elavfall och trädgårdsavfall.

För flerbostadshus och samfälligheter med gemensamma kärl töms kärlen regelbundet enligt abonnemang.

Kärlskåp

Ett sätt att dölja sopkärl är att installera kärlskåp. Det finns ett antal modeller att välja mellan hos leverantörer av avfallsutrustning. Särskilda skåp för matavfall med invändig beklädnad för lättare
rengöring finns. Inkast för matavfall ska förses med lås för att minimera risk för felsortering.

Placeringen av kärlskåp ska godkännas av Nacka vatten och avfall för att säkerställa att hämtning kan ske. Tänk på att kärlskåp kan kräva bygglov eller bygganmälan. Kontakta stadsbyggnadsservice på kommunen för att ta reda på om åtgärden kräver bygglov eller bygganmälan: stadsbyggnad@nacka.se

Bottentömmande behållare

Bottentömmande behållare är ett samlingsnamn för olika typer av behållare som töms med kranbil. Det finns bottentömmande behållare i många olika varianter och fabrikat. De kan vara helt eller delvis nedgrävda eller stå på marken, så kallade markbehållare.

De finns i många olika storlekar och är en bra ersättning till säck och kärl på besvärliga hämtställen. Arbetsmiljön för sophämtningschauffören är betydligt bättre, eftersom tömningen sker maskinellt.

Ska du installera en bottentömmande behållare kontaktar du själv en leverantör för beställning av behållare.

OBS! Behållare och hämtplats ska godkännas av Nacka vatten och avfall innan beställning görs så att vi kan garantera att hämtning kan ske. Tänk på att kärlskåp kan kräva bygglov eller bygganmälan. Kontakta stadsbyggnadsservice på kommunen för att ta reda på om åtgärden kräver bygglov eller bygganmälan: stadsbyggnad@nacka.se

Sopsug

Stationär sopsug:

Ett system med stationär sopsug består av ett ledningssystem och ett sugsystem kopplat till en container som samlar upp avfallet. Sugsystemet är fast monterat till systemet och suger kontinuerligt avfallet till containern. En lastväxlarbil hämtar containern och tömmer den när den är full.

Mobil sopsug:

Ett system som töms med mobil sopsug är uppbyggt av ledningar och en eller flera lagringstankar. En bil med suganordning kopplas till en dockningspunkt och suger avfallet från lagringstanken.

Fastighetsnära insamling av textil

Vill ni börja samla in textilier för återanvändning? Ni kan i så fall kontakta någon av de tre ideella organisationerna som Nacka vatten och avfall samarbetar med. Textilierna säljs som second hand i organisationernas butiker. En del exporteras för återanvändning utomlands. De textilier som inte kan återanvändas materialåtervinns. Det som inte kan materialåtervinnas omhändertas genom avfallsförbränning. Gemensamt för organisationerna är att de har 90-konto. De arbetar bland annat med hjälpverksamhet och internationellt bistånd.

Ni behöver hitta en lämplig mark som ägs av bostadsrättsföreningen/ samfälligheten för uppställning av textilbehållaren. Organisationerna gör sedan en bedömning om tillräckligt med textilier kommer kunna samlas in för att det ska vara ekonomiskt rimligt. Behållare för textil kan även förvaras i miljörum, men det innebär extra arbete vid tömning. Diskutera denna möjlighet med den organisation ni vill samarbeta med.

Organisationer och kontakter:

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm), Brian Kelly
brian.kelly@emmausstockholm.se, tel: 070-082 20 50

Human Bridge, Göran Nyström
goran.nystrom@humanbridge.se, tel: 072-333 07 57

Myrorna, Matilda Wester
matilda.wester@myrorna.se, tel: 0736-88 69 98

Sidan uppdaterades: