Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sophämtning för verksamheter

Att tänka på inför sophämtningen

  • Packa inte för hårt, ha locket stängt och se till att kärlen är torra, annars kan påsar fastna och bli kvar efter tömningen.
  • Det ska vara framkomligt vid infart från gata till soprum.
  • Kärl ska kunna rullas på hårdgjord yta fram till sopbilen.
  • Dörren till soprummet/kärlskåpet ska gå att öppna utan motstånd.
  • Beskär buskar och träd för att underlätta framkomligheten.
  • Inga parkerade bilar får stå i vägen för sopbilen.

Tider för sophämtning

Sophämtning sker vardagar kl. 07.00-21.00. Detta gäller även om tömningsdagen infaller på helgdagsafton eller helgdag om inte annat meddelats av Nacka vatten och avfall eller upphandlad entreprenör.

Utebliven sophämtning

Om sophämtningen inte utförts på ordinarie tömningsdag - meddela kundservice, antingen via e-tjänst anmälan utebliven sophämtning eller via telefon 08-718 90 00. Om utebliven sophämtning beror på sophämtaren ska kärlen tömmas vardagen efter anmälan, om anmälan görs före kl 16.00. OBS att ordinarie sophämtning kan ske fram till kl. 21.00 på tömningsdagen.

Har sopbilen skadat något vid sophämtningen?

Om något skadats av sopbilen behöver du göra en skadeanmälan. Beskriv så tydligt det går vad som har hänt, tidpunkt för händelsen och vilka krav du ställer. Skicka till kundservice så förmedlar vi kontakt med vår entreprenör Verdis (tidigare "Urbaser").

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: