Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kundservice

Återbetalning av dagvattenavgifter

Mellan januari 2014 och september 2023 har dagvattenavgifter tagits ut felaktigt för ett antal fastighetsägare i olika områden i kommunen. Om du har ägt en av dessa fastigheter och varit registrerad som abonnent i vårt kundregister så har du rätt att få återbetalning. På den här sidan hittar du information om hur du ansöker om återbetalningen.

Kortfattad bakgrund

2013 beslutade kommunfullmäktige i Nacka om bildande av ett antal verksamhetsområden för dagvatten på olika platser i kommunen. I samband med att beslutet fattades slutfördes dock inte kartläggningen av hur fastigheterna nyttjade de befintliga dagvattenlösningarna i respektive område. Detta påverkade hur debiteringen av dagvattenavgifterna gjordes, och sedan 2014 har ett flertal fastighetsägare i Nacka felaktigt behövt betala avgifter för dagvattentjänster. Efter en omfattande utredning av de befintliga dagvattenlösningarna i de berörda områdena finns nu ett underlag som ger Nacka vatten och avfall en tydligare bild av vilka fastighetsägare som påverkas och som har rätt till återbetalning.

Utredningen och kartläggningen är en del av underlaget till ett nytt beslut om verksamhetsområden för dagvatten. Det nya beslutet togs av kommunfullmäktige 19 juni 2023. Här kan du läsa mer om ärendet.

Villkor för återbetalning

Du som tidigare har ägt en fastighet som berörs av återbetalningarna kan ansöka om återbetalning via länken längre ner på sidan. Villkoren för att återbetalningen ska godkännas är följande:

  • Felaktig debitering för dagvattentjänster har gjorts för fastigheten.
  • Återbetalningar görs som längst tillbaka från år 2014.
  • Du som ansöker om återbetalningen ska tidigare ha varit abonnent i vårt kundregister.

Storleken på beloppet som återbetalas till dig bestäms efter hur länge du stått som ägare till fastigheten; ju längre du ägt fastigheten desto större är beloppet. De återbetalningar som görs sträcker sig som längst tillbaka från år 2014, och maxbeloppet för ett enbostadshus med en av dagvattentjänsterna, dagvatten fastighet, är knappt 6 000 kr. För flerbostadshus och samfälligheter är beloppet beroende av antalet lägenheter.

Så ansöker du om återbetalning

Du ansöker om återbetalning via e-tjänst. Klicka här för att komma till e-tjänsten.

Sidan uppdaterades: