Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Abonnemang och flyttanmälan

Ska du flytta till, från eller inom Nacka kommun? Gör då en flyttanmälan för att teckna/avsluta ditt VA- och/eller avfallsabonnemang. Har du köpt nyproduktion? Gör då en anmälan för nytt avfallsabonnemang.

Flyttanmälan

Personuppgiftshantering

Nacka vatten och avfall är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Dina personuppgifter, namn/personnummer/adress/bankkonto/kundnummer/namnteckning kommer att behandlas för att handlägga ärendet avseende din anmälan/ansökan/beställning. Personuppgifterna behövs för att kunna fullfölja avtal. Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med bolaget för de ändamål som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje land utanför EU.

Personuppgifterna kommer att sparas under tiden så länge som behövs för att vi ska kunna hantera ärendet.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Du kan enkelt göra en flyttanmälan eller anmäla dig till nytt avfallsabonnemang (nyproduktion) genom att logga in med e-legitimation eller genom att skicka in en ifylld blankett till oss.

Flyttanmälan

För att teckna och avsluta ett VA- och/eller avfallsabonnemang ska både säljaren och köparen göra en flyttanmälan. En flyttfaktura kan endast skapas när båda parter har fyllt i och signerat sin del. Det är därför viktigt att både köpare och säljare skriver under med rätt fakturaadress och kontaktuppgifter.

När det gäller kommunalt vatten och avlopp ska vattenmätaren läsas av, helst på köparens tillträdesdag till fastigheten. Både köpare och säljare ska vara överens om avläsningen.

Nytt avfallsabonnemang

Har du köpt nyproduktion? Gör då en anmälan om nytt avfallsabonnemang genom e-tjänsten "Nytt avfallsabonnemang", ovan. Där beställer du även sopkärl. Det går även att skriva ut blanketten "Flyttanmälan VA och avfall" och använda den nedre delen av blanketten och skicka in.

Avgifter

Information om avgifter för avfall finns på sidorna om avgifter för avfall. Motsvarande information för vatten och avlopp finns här.

Boende i bostadsrättsförening eller samfällighet?

Avgiften för VA och avfall ingår vanligen i hyran eller i avgiften till föreningen. Som enskild boende behöver du då inte teckna något eget VA- och/eller avfallsabonnemang. Kontakta gärna din förening vid frågor om vad som ingår i hyran eller avgiften till föreningen.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: