Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kundservice

Abonnemang och flyttanmälan

Ska du flytta till, från eller inom Nacka kommun? Gör då en flyttanmälan för att teckna/avsluta ditt VA- och/eller avfallsabonnemang. Har du köpt nyproduktion? Gör då en anmälan för nytt avfallsabonnemang.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Flyttanmälan

För att teckna och avsluta ett VA- och/eller avfallsabonnemang ska både säljaren och köparen göra en flyttanmälan. En flyttfaktura kan endast skapas när båda parter har fyllt i och signerat sin del. Det är därför viktigt att både köpare och säljare skriver under med rätt fakturaadress och kontaktuppgifter.

När det gäller kommunalt vatten och avlopp ska vattenmätaren läsas av, helst på köparens tillträdesdag till fastigheten. Både köpare och säljare ska vara överens om avläsningen.

Nytt eller ändrat abonnemang

Vill du anmäla ett nytt abonnemang eller göra förändringar i abonnemang kan du använda ovan e-tjänst.

Ny- eller ombyggnation av avfallstrymme

Om du ska bygga om eller bygga nytt avfallsutrymme hittar du anvisningar, råd och checklista här.

Avgifter

Information om avgifter för vatten och avfall finns här.

Boende i bostadsrättsförening eller samfällighet?

Avgiften för VA och avfall ingår vanligen i hyran eller i avgiften till föreningen. Som enskild boende behöver du då inte teckna något eget VA- och/eller avfallsabonnemang. Kontakta gärna din förening vid frågor om vad som ingår i hyran eller avgiften till föreningen.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: