Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så läser du fakturan

Fakturan du får från Nacka vatten och avfall är en samlad faktura för både vatten- och avfallstjänster. På den här sidan har vi listat de olika detaljer och avgifter som du ser i fakturan. Du kan även läsa och ladda ner en fakturaförklaring i pdf-format och följa länkarna ifall du vill läsa mer om VA- och avfallsavgifterna.

Läs och ladda ner fakturaförklaring (PDF-dokument, 561 kB)

Vatten och avlopp

illustration droppe

Årsförbrukning

Den beräknade årsförbrukningen baseras på de avläsnignar som gjorts tidigare för din vattenmätare. Den beräknade årsförbrukningen kan därför variera från faktura till faktura beroende på hur mycket vatten du förbrukar mellan varje fakturering.

Senaste avläsning

Den här siffran visar mätarställningen för den senaste vattenmätaravläsningen som du registrerat. De avläsningar du registrerar ligger till grund för din beräknade årsförbrukning.

Vi rekommenderar att du läser av din vattenmätare och registrerar mätarställningen tre till fyra gånger om året för att få en jämn debitering.

I samband med att du och alla våra andra kunder får en digital vattenmätare installerad kommer avläsningen att ske automatiskt.

Förbrukningsavgift

Förbrukningsavgiften är en rörlig avgift för din förbrukning av vatten. Din förbrukning beräknas utifrån din senast registrerade vattenmätaravläsning.

Fast avgift

Den fasta avgiften är en del av den så kallade brukningsavgiften. Avgiften är densamma oavsett hur mycket vatten du förbrukar.

Taxa

Här redovisas vilken taxa din fastighet har. Du ser också vilka tjänster du nyttjar, t.ex. vatten, spillvatten/avlopp och dagvatten.

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgiften är en fast avgift per bostadsenhet. En villa med ett kök räknas som en lägenhet. Har du exempelvis ett attefallshus på din fastighet så räknas detta som ytterligare en lägenhet.

Avfall

illustration soptunna

Grundavgift

Grundavgiften är en fast årsavgift. Avgiften delas upp över året och debiteras enligt den period som fakturan gäller.

Registrerade tömningar

Registrerade tömningar gäller kärl för både restavfall och matavfall. I fakturan visas antalet registrerade tömningar för respektive kärl. Du ser också uppgifter om vilken stolek du har på ditt restavfallskärl (t.ex. 190 liter).

Miljöstyrningsavgift

Om du som villaägare inte har ett matavfallsabonnemang betalar du istället en miljöstyrningsavgift. Miljöstyrningsavgiften är till för att motivera dig som kund att sortera ditt avfall i högre grad. Genom detta minskar du dina kostnader för avfallstjänsterna samtidigt som du gör en miljöinsats och bidrar till en högre grad av återvinning.

I dagsläget har vi i Nacka miljöstyrningsavgift för matavfall och förpackningar. Avgiften för matavfall gäller för alla enbostadshus som inte sorterar matavfall, och för flerbostadshus där färre än 30 procent sorterar matavfallet. Miljöstyrningsavgift för förpackningar gäller i nuläget endast flerbostadshus. En miljöstyrningsavgift tillförs de flerbostadshus som inte sorterar samtliga förpackningsslag.

Läs mer

Sidan uppdaterades: