Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så ansöker du om anslutning till kommunalt VA

På den här sidan finns information om anslutningsprocessen och hur du går tillväga för att ansöka om anslutning till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp.

Processen börjar med din ansökan

För att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet behöver du göra en ansökan om anslutning. Du gör ansökan tillsammans med bygganmälan via Nacka kommuns e‑tjänst för bygglov.

I din ansökan behöver du bifoga en situationsplan för fastighetens vatten och avlopp.

En tidskrävande process

Du behöver mycket framförhållning när du vill ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet, så kom ihåg att göra din ansökan i god tid innan byggstart.

Det kan ta uppemot ett år innan anslutningen är klar från att din ansökan skickats in.

När Nacka vatten och avfall har påbörjat handläggningen med din ansökan om anslutning får du en bekräftelse via post eller e-post. I bekräftelsen får du mer information om anslutningen och kostnader. Det kan ta upp till tre månader innan handläggningen påbörjas

Attefall och andra komplementbostadshus

För nybyggda Attefallshus och komplementbostadshus på en redan bebyggd tomt som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp behöver du göra en anmälan.

När en ny byggnad på fastigheten ansluts till det kommunala VA-nätet så betalar fastighetsägaren en anläggningsavgift för byggnaden.

Här kan du läsa mer om komplementbostadshus

Sidan uppdaterades: